Астма касаллиги хакида маълумот


АСТМА КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОСИ - DAVOLASH

ДИҚҚИНАФАС (АСТМА) КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОСИ
Нафас йўли касалликлари ичида дунёда энг кўп тарқалгани диққинафас (астма) касаллиги ҳисобланади. Бу дардга ҳамма ёшдаги одамлар, ҳатго, чақалоқлар ҳам чалинуши мумкин. Бу касаллик инсон ҳаёти учун хавфли бўлиб, кўп йиллар мобайнида аста-секин шаклланиб боради. Инсоннинг асосий нафас йўли кекирдак бўлиб, у найга ўхшап узунлиги 9-12 см, доираси 2 см.га яқин бўлади. Кекирдак кўндаланг ярим халқа шаклдаги эгилувчан қақирмачокдардан ташкил топган бўлиб, у тоғай деб аталади. Кекирдакнинг пастки қисми иккига бўлиниб, шохчаланиб кетади. Бу шохчалар замонавий (табобатда) тиббиётда бронхит деб аталади.
Касалликка чалинган одам кекирдагининг ва бронхитларнинг ички деворларига балғамлар, шилликдар ёпишиб ялиғланади, ҳаво ўтишини қийинлаштиради. Бу ҳол ўз навбатида хуружли йўтални юзага олиб келади. Диққинафас – нафас олишнинг қийинлашуви, бўғилишдир. У оддий йўталишдан бошланиб бора-бора хуружли йўталишга айланади. Балғам чиқаради, томоқ орқали хириллаш, чийиллаш товушлари эшитилади. Беморга ҳаво етишмайди, айниқса, нафас чиқариш қийинлашади, кўкрак қафаси кенгаяди, бўйин, елка томирларига зўр келади. Оғиз, бурун‘қўлларда кўкаришлар пайдо бўлади, кўз катталашади.

Хуруж даврида беморнинг ички аъзолари ҳам қийин аҳволга тушади. Юрак тез уради, қорин шишади, буйрак фаолияти бузилади. Хуруж баъзан 50 дақиқагача давом этади.

Диққинафасга чалинган бсморлар ётиб ухлолмайди. Бу ҳолда унинг умуртқасига оғирлик тушади. Баъзан хуруждан сўнг ҳушдан кетади, томир уришининг бузилиши юзага келади. Хуруж тутганда оёқни ерга осилтириб ўтириш лозим. Уй ҳавоси тоза бўлиши шарт. Акс ҳолда бурунга зўр келиб кучли яллиғланиш юз беради. Томоқ қизариб, ангина катталашиб кегади.

Касаллик кўиинча йилнинг совуқ фаслларида кучаяди. Касалликнинг баъзи турлари наслий бўлиши мумкин. Қуруқ иссиқ мижозли одамлар дардга кам чалинади. Касални даволаш жараёни оғир кечади. Чунки, бу дард «ўжар», «инжиқ»лиги туфайли даволовчидан жиддийликни, матонатли-қаноатли бўлишликни ва фидойиликни талаб қилади.

Диққинафас билан оғриган одам доим ўзини хавф остида сезади, қўрқув босади, нажот истайди. Диққинафас касалининг келиб чиқиш сабабларига кўра бир неча тури бўлиб,бемор қуйидаги нарсалардан сақланади:
1.    Уй чангидан (гилам, шолча, кигиз чангларидан) қочиш.
2.    Ўсимлик гулининг чанги, ҳидидан қочиш.
3.    Полиз маҳсулотларидан, мева-сабзавотлардан ейди.
4.    Ҳайвонлардан, қушлардан, овқатдан, сутдан, кана, су- варак ва қалампирдан эҳгиёт бўлади.
5.    Дорилардан тийилади.
6.    Ишлаб чиқариш ашёлардан, тўқимачилик матолардан қочиш керак.

Ҳатто ғам ташвишларининг кўпайиши ҳам инсои диққинафас қилади.
Шунинг учун уй жиҳозларини тез-тез тозалаб туриш, ҳўл латта билан аргиш лозим. Ёстиқлар, парлардан эмас, пахтадан бўлгани яхши. Уйнинг ҳавосини тез-тез алмаштириб туриш лозим. Китобларни ойна жавонларда сақлаш, спиртли ичимликлар ичиш, чекиш шахсий гигиенага эътибор бермаслик, яқин қариндошларнинг бир-бирига қиз олиб; қиз беришлари диққинафас пайдо бўлишига шароит туғдиради.

Диққинафас касаллиги иккига бўлинади: юқумли ва юқмайдиган. Доимийликка ўтган диққинафас касали ҳам бўлади. Унда йўтал ва хуруж бўлмайди. Диққинафас билан касалланиш, шунингдек, шамоллаш билан ҳам кўпинча балғамли бўлади. Биз айни шамоллаш турига тўхтаймиз.

Халқ табобати бу касалликни даволашда кўп асрлик таж- рибага эга ва ҳар қандай кўринишини ҳам даволай олади. Даволаш усуллари хилма-хил ва дори-дармонлари ҳам кўп. Табиб муайян касални ҳар томонлама ўрганиб чиқиб, даволаш усулларидан бирини танлайди ва бу усул мос келадиган дори- дармонлар рўйхатига тушади. Даволаниш жараёнида табиб усулни ҳам, дори-дармонларни ҳам ўзгартириш мумкин.
Даволаниш усули:

1.    Йил фаслининг қандай бўлишидан қатъий назар, бемор эрталаб суви қочган ноннинг ҳар бир тишламига асал суртиб истеъмол қилиш, жийда пўстлоғидан ёки наъматакдан 3 маҳал чой қилиб ичиши лозим. Эрталаб иссиқ овқат истеъмол қилиш мумкин эмас.

2.    Тушлик овқат шолғом кўп суюқ овқат бўлгани яхши. Суви
қочган нон, ҳамма мевалар ва сабзавотларни истеъмол қилиш мумкин.    ,

3.    Хамирли суюқ овқатлар, қовурма овқатлар, қази, сут, кабоб, шўр ва аччиқ нарсалар мумкин эмас.

4.    Ширинликлар, қандолатчилик маҳсулотлари, музқаймоқ ва совуқ нарсалар ейилмайди.

5.    Кечки овқат қандай бўлишидан қатъий назар бемор овқат билан бирга бир боғ кўк пиёз ёки саримсоқ пиёз истеъмол қилиши шарт.

6.    Овқатлар, асосан, сувда, буғда пишган ва димламалар бўлсин.

7.    Қатиқ, қаймоқ, сариёғ, творог мумкин.

8.    Касал ичадиган чойлардан бири қайнатилган ўрик суви бўлмоғи керак. Кўк чой, ҳамда чалоп ичиш мумкин.

9.    Совуқ овқатлар, совуқ сувда ювиниш, бош кийимсиз юриш, кўп ухлаш мумкин эмас. Диққинафас касали билан бетобланган одам кунига 4-5 марта енгил овқатлар билан овқатланиши керак. Шунга кўра эрталабки иккинчи чой ичишда сариёғдан ширчой ичиши лозим. Овқат билан ҳар куни, албатта, бир боғ кашнич истеъмол қилиш керак. Суюқ, қуюқ овқатларга нўхат солинган бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Қуруқ мевалар қаторида ҳар куни 4-5 ёнғоқ истеъмол қилиш шарт.
Даволаниш:

1.    Оёқни ҳар куни иссиқ сувда буғлаб, сўнг оёқ тагига кечаси асал суртиб, боғлаб ётиш. Эрталаб оёқ тагини иссиқ ҳўл латта билан артилади.

2.    Ҳар куни иккала кўкракларга, кўкрак ва тиззаларга эри- тилган қора қўчқор думба ёгидан суркаб, ишқалаб едирти- риб, ўралиб ёгилади.

3.    Куз, қиш ва эрта баҳор фасли бўлса, кечаси сандал ичида ётиш керак.

4.    Ёз фасли бўлса, кундузи баданни яланғочлаб, навбат билан олди-орқани қуёшда тоблаб, қорайтириш керак. Ёки офтобда бирон иш қилиш керак. Офтобга чиққанда қагиқ ичиб олиш ва яланғоч баданга доғ қилинган пахта ёғи суртиб олиш лозим.

5.    Қиш фаслида бўлса ҳафтада 2-3 марта исириқ қайнатмасида 40 дақиқа ванна қилйш лозим. Бунинг учун бир боғ исириқни 10 литр сувда 20 дақиқа қайнатиб, суви тугагунча қайга-қайга иситиб ванна қилиш шарт. Куз ва қиш фаслида кечаси ванна қилиш керак.
Шу юқорида айтилганлар тўла бажарилса, бемор бу дарддан бутунлай тузалиб кетади.

(Visited 4 491 times, 1 visits today)

Дети с астмой


Вещи, вызывающие обострение астмы, называются триггерами. Некоторые из них вы видели на видео.
Вот забавное занятие о триггерах, в том числе и о моем.

Вы можете догадаться, что это за триггеры?

Триггером астмы может быть что-то в воздухе, которым вы дышите, или что-то, что вы делаете, принимаете или чувствуете.

  • Микробы простуды / гриппа

  • Дым

  • Пыльца

  • Пылевые клещи

  • Духи и дезодоранты

  • Химические вещества


Другие триггеры работают; погодные изменения; некоторые лекарства; некоторые химические вещества в продуктах питания; много смеяться; очень грустно.

Астма у всех разная. У некоторых детей, страдающих астмой, может быть одна или две вещи, которые вызывают астму. У других детей может быть множество причин, вызывающих астму. Их врач поможет им узнать, что вызывает у них астму, и даст им лекарства от астмы, чтобы помочь

Многие дети болеют астмой, вызванной физическими упражнениями. Но упражнения также помогают нам оставаться здоровыми. Детям, страдающим астмой, вызванной физическими упражнениями, может потребоваться принять лекарства от астмы перед тренировкой, чтобы помочь им заниматься спортом и быть активными.Это означает, что дети, страдающие астмой, могут делать все, что в их силах, чтобы помочь им быть здоровыми.

У меня 3 триггера астмы - когда я простужаюсь или грипп, занимаюсь спортом и много смеюсь!

Теперь вы знаете немного больше обо мне и моих триггерах астмы - постарайтесь вспомнить их на потом. Если у вас есть друзья, страдающие астмой, спросите их, что вызывает у них астму, и поговорите о том, что они чувствуют.

А теперь давайте посмотрим, что происходит в организме при приступе астмы.

Вспышка астмы

В большинстве случаев дети с астмой в порядке. Если их астма ухудшается от триггеров, мы называем это обострением. Обострение болезни происходит, когда триггеры вызывают изменения в дыхательных путях в легких. Некоторые из этих дыхательных путей очень маленькие, как волосы на голове. Посмотрите на разницу в здоровых дыхательных путях и в дыхательных путях при астме.

Проверьте это! Посмотрите, насколько легче воздуху проходит через здоровые дыхательные пути.

Вау, это намного больше усилий, чтобы дышать, чем обычно!

Когда случается обострение, многие дети с астмой говорят, что их грудь может ощущаться стесненной (как будто кто-то сильно их сжимает), но астма ощущается у всех по-разному.

Если у вас астма: когда вы чувствуете сжатие в груди или вам становится трудно дышать (возможно, с хрипом) или вы сильно кашляете, это говорит вам, что вам нужно что-то делать с вашей астмой - для большинства детей это означает возьмите их аэрозоль для снятия астмы.Если у вас нет ингалятора астмы, попросите кого-нибудь помочь вам.

Как вы можете помочь (если у вас нет астмы): если вы видите, что кто-то держится за грудь или испытывает затруднения с дыханием или сильно кашляет, спросите его, есть ли у него астма и можете ли вы помочь. Оставайтесь с ними и попросите кого-нибудь найти взрослого (учителя или родителя) или получить лекарство от астмы (синий пуховик и спейсер). Помогите им сесть на стул или на землю.

Вспышка астмы случается когда?

… затрудняет дыхание.

Может ощущаться приступ астмы?

Некоторые дети говорят, что при обострении может возникнуть ощущение, будто кто-то сидит им на груди.

Как видите, астма - это серьезно. Мне трижды приходилось лечь в больницу с астмой. Очень страшно, когда становится так тяжело дышать.

Теперь, когда я много знаю об астме, мне легче понять, как правильно лечить астму. Мне повезло, что у меня есть хорошие друзья, которые тоже знают, как мне помочь.Этот следующий раздел поможет вам узнать, как дети могут помочь друг другу в лечении астмы.


Лечение астмы

Когда у ребенка обостряется астма, ему необходимо как можно скорее принять лекарство от астмы. Без лекарств от астмы обострение может усугубиться - то, что мы называем приступом астмы.

Есть много разных лекарств от астмы, и это может сбивать с толку. Вот простой способ понять большинство этих лекарств.

Средства облегчения: для лечения приступов астмы

Почти у всех больных астмой есть синий пуховик. Они облегчают очень быстрое дыхание, расслабляя мышцы дыхательных путей. Спейсер позволяет легко вдыхать лекарство в легкие. Пуховик для облегчения сна и спейсер - это то, что вы используете при астме. .

Сухой порошок, пропущенный через турбухалер. Прокладка не требуется.

Превенторы: использовать каждый день

Если астма обостряется более двух раз в неделю, ваш врач может назначить вам другое лекарство от астмы.Их называют превенторами , и они помогают уменьшить покраснение и отек, а также высушить слизь в дыхательных путях. Профилактика помогает дыхательным путям выздороветь и оставаться здоровыми. Вы должны продолжать принимать их, пока врач не начнет медленно снижать дозу и не проверит, все ли в порядке без этого.

Есть много разных превенторов. Вот те, которые используются для детей.

Preventers обычно принимают каждое утро и / или ночь (что бы ни сказал врач).Им может потребоваться несколько недель, чтобы они начали работать и сократить количество обострений. Важно продолжать принимать их, когда вы чувствуете астму хорошо, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Всегда лучше использовать спейсер с любым пуховиком.

Некоторым из этих устройств не требуется пуховик. Их называют турбухалерами, аккухалерами или автохейлерами. У некоторых детей есть таблетки от астмы.


Вот несколько ситуаций, когда мне нужно принять лекарство от астмы в напряженные выходные.Нажмите на вспомогательное или профилактическое средство, чтобы помочь мне справиться с астмой.

Какие лекарства от астмы мне следует принимать каждое утро?

Верно. Я всегда принимаю лекарство для профилактики астмы сразу после завтрака - легче не забыть принимать его в это время каждое утро.

Какой из них принимать каждую ночь?

Вот и все. Папа всегда смотрит новости, а мне нравится смотреть спорт.Я беру свой превентор каждую ночь после того, как заканчиваются новости, плюс у меня есть напоминание на холодильнике, на случай, если я забуду. Я всегда смотрю в холодильник!

Теперь я еду на свой первый футбольный матч.

Мама и папа всегда проверяют, есть ли у меня лекарство от астмы, когда мы выходим из дома, но теперь я все равно помню большую часть времени. Физические упражнения вызывают у меня астму.

Какие лекарства мне нужны перед игрой в футбол?

Верно! Мой врач сказал, что если я буду принимать это перед спортом, я могу присоединиться к нему каждый раз.Иногда мне приходится останавливаться и принимать больше, но этого случается нечасто.

Сейчас воскресенье, и я иду на день рождения Джимми - он мой лучший друг. Во время клоунского номера на вечеринке я так смеялся, что у меня началась астма.

Какие лекарства от астмы мне следует принимать?

Право. Мама Джимми сразу же помогла мне с моей кормушкой для синего напитка , и со мной все было в порядке. Клоун назвал меня «Хихикает» и сказал, что у него тоже астма.

Спасибо, что помогли мне в эти напряженные выходные. Видите ли, астму довольно легко контролировать большую часть времени, даже если она обостряется.

Легкое дыхание

Вы делаете потрясающе!

Это последний бит перед сертификатом

Что из этого говорит нам, что у кого-то есть хороший контроль над астмой?

В неделю:


Теперь вы знаете, что такое хороший контроль астмы.При хорошем контроле над астмой ребенок с астмой может делать все, что могут другие дети.


Эти люди могут помочь вам и вашей семье при астме:

Ваш врач

Они знают об астме все и могут дать вам план действий по борьбе с астмой . Это поможет вам и вашей семье узнать, что делать, чтобы справиться с астмой и что делать, если она обострится.

Фонд астмы

Если вы хотите больше узнать об астме и о лечении, у них есть люди, которые могут поговорить с вами и вашей семьей.

Учителя в школах

Тысячи учителей прошли тренинг по астме и знают, что делать, если у вас обострение или приступ астмы. В большинстве школ есть наборы для оказания неотложной помощи при астме. Попросите кого-нибудь найти учителя, если вам когда-нибудь понадобится лекарство от астмы в школе.

.

Gagarinni o‘zga sayyoraliklar o‘g‘irlab ketishganmidi? - 12 Января 2018 - Malumot.Net

Insoniyatning fazoga ilk qadamini qo‘ygan mashhur shaxs - Юрий Гагариннинг кейинги хайоти шон-шухрат ва янги таджрибалар орасида кечгани ма’лум. Бирок бу умрнинг якуни (агар шундай дейиш джойз бо'лса) фоджиали бо'лган. Яни, у 1968 года иньнин 27 мартида, шериги билан бирга янги кирувчи самолёт синовида иштирок этаотиб, халокатга учраган.

Лекин хамма гап шундаки, фоджиа джойда шеригининг джасади колдыклари топилган, Гагарин еса ном-нишонсиз йо'к бо'лган.Бу холат кишилар орасида турли таксминлар пайдо боэлишига, миш-мишлар таркалишига асос яратган. Quyida e’tiboringizga havola etilayotgan, «Ufolog.ru» сайтидан олинган маколада шу хакда со'з боради.

ГАГАРИННИ О'ГИРЛАБ КЕТИШГАНМИДИ?
Юрий Гагариннинг о‘лими борасида турли миш-миш ва афсоналар мавджуд. Лекин, фазогир Павел Поповичнинг та'кидлашича, объединение нимадан халок бо'лганлиги аник емас.

Bu halokatning sabablari to‘g ’risidagi Versiyalardan biri rasmiy doiralarda qat’iyan rad etib kelinadi.Unga ko‘ra, qiruvchi samolyot noma’lum uchuvchi jism (NUJ) билан то ’qnashgan va o‘sha «kelgindi» лар Йернинг илк fazogirini olib ketishgan.

HALOK BO‘LGAN KIM EDI?
Юрий Гагарин о'шанда инструктор, таджрибали синовчи-учувчи Владимир Серёгин рахбарлиги остида «МИГ-15» кирувчи самолёти штурвалини бошкариб борайотиб халокатга учраганди. Maxsus hukumat komissiyasi tomonidan mazkur hodisaning tadqiqiga bag‘ishlab tayyorlangan barcha ma’lumotlar maxfiylashtirilgan va hozirgacha oshkor etilmayotir.Фоджиа Владимирские области Кирджакский район худудида, Новоселово кишлог'идан таксминан уч чакирим узокликда роа берганди. Кишлокнинг ко‘пчилик кишилари о’ша кунни хозиргача йаксши эслашади.

Кундузи соат о'н бирларга якин о'рмончи Владимир Морозов о'з уйида хотирджам о'тириб чой ичарди. Факат якинлашайотган бахорни его этган кушларнинг ахён-ахёнда сайраган товушигина сукунатни бузарди. То'сатдан бу аджойиб холатга рана солиб, ко'ркинчли портлаш овози келди. Товуш кабристон томондан келганди.

- Менга го ё йер кимирлагандай туюлди, - дейди Владимир Васильевич. Маш'ум вокеани у барча тафсилотларигача эслаб колган. - Deraza oynalari jaranglab ketdi. Менинг «ИЖ» мотоциклим бор эди, дархол уни миндим-у, кабристон тарафга йо'л олдим.

Morozov fojia joyiga birinchi bo‘lib yetib kelgandi. У оша дарага кулаган самолётда ким бо'лганлиджини хатто хайолигаям келтирмаганди, бу хакда новоселоволиклар кечга борибгина хабар топишди.

- Atrofdagi qorlar qorayib ketgandi, - deya hayajon ila davom ettiradi Владимир Васильевич.- Qayinlar singan, shoxlarida ipga o‘xshash bir nimalar osilib yotardi. Билишимча, булар халок бо'лган учувчинин ички азолари экан… Сал о'зимга келиб ольгач, атрофга разм солдим. Аллакандай гаалати нарсага коазим тушди - бу одамнинг джаги эди. Keyinroq uning Seryoginga tegishli ekanligi aniqlandi - ясама тишларидан танишибди. Гагариндан бирон нишона колганми-йоакми - буниси нома'лум.

Кози олдидаги манзарадан довдираб колган Морозов бир нарсани дастлаб пайкамаган: о'ша дамда фоджиа джойида худди о'шандай яна бир «МИГ-15» учиб юрганди.Бунинг устига, унинг учиш баландлиги - бир километр хам бу турдаги аппарат учун о'та пастлик qiladi. Владимир Васильевичнинг кейинрок еслашича, бу qiruvchi samolyot arvohga o‘xshab, mutlaqo tovushsiz uchardi. O‘rmonchi daraga chiqqanida, samolyot ortiga qayrilib, bir zumda ko‘zdan yo‘qolgan.

«СУРИШТИРУВ» ОПЕРАЦИЯ
Тушга бориб ко'ркинчли янгилик бутун кишлокка таркалди. Кишлокликлар барча ишларини унутиб, о'ша ходисани о'заро мухокама килишарди.

- Есимда, кундузги соат иккилар эди, - дейди посёлка ма'мурияти ходимаси Маргарита Шустова. - Havo bulutliroq edi. Magazinga borsam, kishilar yig‘ilib olishgan. Hamma qabriston yaqiniga qulab tushgan qandaydir samolyot haqida gapirardi. Tunda esa harbiylar kelishdi, texnikalari bilan birga qabriston tomon yo‘l olishdi. Нима гаплигини улардан со'расак, «Сизларга тегишли нарса эмас», дегандай джавоб кайтаришди.

Эртасига эрталаб Маргарита Григорьевна кишлокдошлари билан бирга о'ша йокка бориб ко'рди.Дарани аллакачон харбийлар о'раб олишганди. Улар ортида еса, xuddi robotlardek джим холда погонли кишилар юришарди. Махаллий ахоли эса пичирлаганча бошка бир янгиликнинг г'ийбатини килишарди: фоджиа ро'й бериши арафасида шу кишлоклик Людмила Ярсева осмонда учар тарелкага окшаган, иуда нурафшон бир нарсаганишон Унинг о'та йоркин нурларини хатто булутлар ветчина тоа олмаганмыш. Ярсеванинг касам ичиб айтишича, самолёт унинг ко‘зи олдида ана шу нарсага уриб кетганмиш.Айол ко'ркканидан ормон ораллаб коча бошлабди, аммо тезда кучли товушни эшитиб, йерга йикилибди.

- Men samodan keluvchi har qanday kelgindilar va noma’lum uchar jismlarga ishonmasdim, - дейди Маргарита Григорьевна. - Lekin o‘shanda bir yosh askarning oldiga bordim. Улар бир-биридан икки кадам масофада юриб, бутун дарани текшириб чикишайотганди. Нима izlayotganlarini o‘sha askardan so ’radim. У этийот qismlar ва «кора кути» ни qidirishayotganini aytdi. Biroq hech qanday qutini topisha olmagandi.

Хукумат комиссиисинин та’кидлашича, самолетда хеч гандай «кора кути» боальмаганмыш. Расмий кишилар хозиргача мана шу гапни ушлаб олишган.

- Bu bizning ishimizni juda qiyinlashtirdi, - deya hikoya qiladi профессор Сергей Белоцерковский. У o‘sha paytda Jukovskiy nomidagi aviatsiya Akademiyasida dars berardi va Gagarinning дипломат лойихасига илмий рахбарлик qilgandi. Hatto fojia bilan aloqador rasmiy xulosalar chiqarilib bo‘lgandan keyin ham S.Belotserkovskiy o‘z shogirdining halokati sabablarini izlagan.- O‘shanda samolyotning biror qush yoki meteorologik zond bilan to‘qnashib ketganligi haqidagi faraznigina ishonchli hisoblashgandi. Ammo biz qidiruvni davom ettirib, bu farazning noto‘g‘ri ekanligini aniqladik. Яна кимдир бошка таксминни илгари сурди: го'йоки учувчилар хавода шунчаки бир шо'хлик килиб ко'ришган ва уларнинг бу интизомсизлиги фоджиага олиб келганмиш. Бирок бу - отакетган бема’ни фикр. Серегин анг таджрибали харбий учувчи бо'либ, джами то'рт мин соатдан ортик муддат парвоз килган.Gagarinning qiruvchi samolyotlarni boshqarishda tajribasi sal kamroq bo‘lsa-da, har qanday sharoitdayam u komandirning buyrug‘ini so ’zsiz bajarardi. Бундан ташкари, шундай куда мавджуд: агар о'кув-синов парвозларида фавкулодда вазият ро'й бергудек бо'льса, самолётни бошкаришни инструктор о'з к'лига олади Lekin bu yerda allaqanday g‘ayrioddiy bir hodisa ro ’y berganga o‘xshaydi. To‘g‘ri, biz bu falokatning aynan qanday sodir bo‘lganligini hozirgacha ham bilmaymiz.

АММО БАШОРАТЧИ УНИ ТОПДИ!
1979 йилда афсонавий болгар башоратчиси Вангелия Пандева (Ванга) нинг со'злари бутун дуниони ларзага солди.Озининг та’кидлашича, у Вамфим сайёрасинин вакиллари билан со‘злашармиш. Улар эса Вангага «Гагариннинг о‘лмаганлигини, балки олиб кетилганлигини» айтишганмыш.

Бундан кейин Гагарин такдири то'грисида 80-йилларнинг оксирларида «НЮЖ: э'лон килинмаган ташриф» («НЛО: необъявленный визит») телеко'рсатуви кахрамони, ингенер Евгений Емельян. Озинин та'кидлашича, 1989 йилнин 17 октябряабридан 18 га о'тар кечаси у «бошка олам вакиллари» томонидан о'г'ирлаб кетилганмиш.Улар Е.Емельяновни о'зларин юлдузкезар кемалари ичига олиб киришибди. «Мэн кемада дархол уч нафар йерликни ко'рдим, - дейди у. - Улардан бири Юрий Алексеевич Гагарин еди! Men uni tanimasligim mumkin emasdi! »

Балки бу кишинин гапларига ишонмаслик ва Ванганинг со'зларини джиддий кабул qilmaslik mumkindir. Лекин бундай этимолни парапсихология (кишиларнинг гайриоддий гобилиятлари) га ва гайритабий ходисаларга ишонмайдиган кишилар хам рад этишмайотир. Масалан, 1959 илдан до 1992 илгача турли фазовый дастурларда иштирок этган киши, фальсафа ва иктисодиёт фанлари доктора Александра Субетто шундай дейди:

- Балки шундай бо́лиши хам мумкин.Men Gagarinning o‘limi haqidagi barcha taxminlar bilan tanishib chiqqanman, es-hushi joyida bo‘lgan ko‘plab kishilarning guvohliklarini eshitganman. Бир канча киши шундай та’кидлашайотир: самолёт аллакандай нурли шар ичига кириб кетганини ко’ришган. Агар чиндан шундай бо́льса, этимол, гагаринни о́зга сайёраликлар о́злари билан олиб кетишгандир. Балки у - фазога чиккан илк йерлик - qandaydir oliy bilimlar tashuvchisiga aylanib qolgandir.

Александр Ивановичнинг со'злари кишини бир нарсани еслашга ундайди: озвучивание иного рода фазовый парвози то'г'рисидаги коп тафсилотлар элон гилинмаган.Боеприпасы о'та максфий папкаларда сакланайотган ма'лумотлардан айрим парчалар барибир турли йо'ллар билан ташкарига чиккан. Шу ма'лумотларга асослансак, о'ша дакикаларда Гагарин о'зининг келажак такдири то'г'рисидаги аланималарни ко'рган.

VOQEA QANDAY BO‘LGANDI?
Halokat sodir bo‘lishidan oldin, soat 10.19 da «MIG-15» o‘quv topshirig‘ini bajarish uchun uchib ketadi. Парвоз кутилмаган ходисалардан ксоли тарзда, йаксши о'тади. Соат 10.30 от Гагарина топширик баджарилганлиги to‘g ’risida hisobot beradi va ortiga - bazaga qaytishga ruxsat oladi.Айрим манбаларга коа, кейинги дакика давомида «МИГ-15» экипаджи «диск шаклидаги йоркин объект» ни ко'рганлиги хакида аэродромга хабар беради. Экипадж билан алока узилмасидан бир лахзагина олдин улар «хеч нима ко‘рмайотганликлари» ни айтишган. O‘shanda buni havoning bulutliligiga yo‘yishgandi. Лекин Гагарин ва Серегинни ана шу ёркин нур ко'р килиб ко'ыган бо'лиши хам мумкин-ку. Тайрибали учувчи Серегин ветчина, о'зи беш бармог'идей биладиган машинани птичка бошкара олмай колган…

Соат 14.15 дней кирувчи самолётнинг боалаклари топилган. Балки, гувохлар айтайотганидек, самолет НУЙнинг ичига кириб кетмагандир, балки аксинча - порлок шар о'з мо'лялини топгандир. Xuddi шу онда алока узилган - odatda NUJ faoliyati hududida radioapparaturalar ishlamay qoladi. Шу тарика, со'нгги сафарга бирга чиккан Гагарин ва Серёгиннинг йо'ллари шу йерда айрилди: бири йерга кулади, иккинчиси эса бизга нома'лум оламга равона бо'лди.

Рушадан Хамидбек ЮСУПОВ тарьимаси.


Ушбу ма'лумот www.zamin.uz сайтидан олинди .

Iste’mol sodasining 9 foydasi - 30 Октября 2017 - Malumot.Net

Har qanday bekaning oshxona javonidan topish mumkin bo‘lgan iste’mol sodasi nafaqat pishir-koshuydir ychunidir ychunyqum, balki balki Унинг розг'ордаги турли максадларда ко'лланилиши хакида куйида ма'лумот берамиз.

Oltin sochlar siri

Kutilmaganda yakshanba kuni ertalabdan bir joyga borishingizga to‘g‘ri kelib qoldi.Biroq singlingiz shampunni oxirgi tomchisigacha ishlatib qo‘yibdi. Нима qilay, deya boshni qashlamasdan, darrov oshxonaga yuguring. Iste’mol sodasini suv bilan aralashtirib, shampun quyuqligiga keltiring va sochlaringizga surting. Bu aralashma har qanday шампунь для орнини босади. Ammo uni har doim qo‘llash mumkin emas. Faqat янги сотиб олинган шампунга бироз исте'мол содаси коашиб ишлацангиз, сочларингиз олтиндек товлана бошлайди. Шунингдек, бу аралашма сочга сепиладиган лак, гелю ва мусларни осон кетказишга йордам беради.

Юз учун скраб

Юзингиз майин ва юмшок бо'лишини истасангиз, исте'мол содасидан таййорланган скрабдан фойдаланинг. Buning uchun iste’mol sodasini 3: 1 miqdorda qaynatib sovitilgan suv bilan aralashtiring. Skrabni yuz tersiga surtib, 3-5 daqiqa davomida yengilgina uqalang. So‘ngra iliq suv bilan yuvib, yumshatuvchi krem ​​surting.

Ари, чивин, бурга йоки бошка хашарот «газазаб» ига учраганда оз микдорда истемол содасини сув билан аралаштириб, хашарот чаккан джойга суртиш фойдали.Бу суртма кичишиш, ачишиш ва йаллиг'ланишдан халос этади. Шунингдек, кесиб олинган бармок йоки ко'лда йиринг йиг'илса, исте'мол содасини иссик сувда эритиб, о'н беш дакика шу аралашмага солиб туриш керак. Faqat bu usulni bir necha bor takrorlash kerak.

Ноксуш хиддан кутулиш учун

Ba’zan bakteriyalarning «samarali» faoliyati tufayli og‘izda tish emalini yemiruvchi kislotalar paydo bo‘la boshlaydi. Натиджада ог'издан ноксуш спрятал анкийди. 1 стакан кайнаб совиган сувга 1 ош кошик истемол содаси солиб, аралаштирилади.Бу аралашма билан ог'из бо'шлиг'ини хар куни чайиб туриш лозим.

Iste’mol sodasidan tayyorlangan vannalar oyoq terlashidan ham xalos qiladi.

Oshxonada ko‘makchi

  • Agar xarid qilgan go‘shtingiz qattiq bo‘lsa, unga istemol sodasini surtib, uch soatga muzxonaga qo‘ying. Сонггоштни ювиб, таомга ишлатишингиз мамкин.
  • 1 литр suvga 2 osh qoshiq iste’mol sodasi soling. Keyin baliq go‘shtini ushbu suvga solib, 1-2 soat muzlatkichda qo‘ying.Сон ювиб, йегулик тайёрлашингиз мамкин. Bu yo‘l bilan noxush hid oshxonaningizni zabt etishining oldini olasiz.

Эслатма

Homilador ayollar yoki sog‘lom turmush tarzini afzal ko‘ruvchilarga uy ishlarida turli kimyoviy vositalar o‘rniga iste’mol sodasidan foydalanishni tavsiya etiladi.

Ortiqcha vazndan xalos etadimi?

Иштахани бо'г'иш ва йог 'парчаланиши йомонлаштириш учун ошкозон кислотаси микдорини исте'мол содаси йордамида о'згартиришга ​​мочу саломатлик учун хавфли! Йодинизда болсин, уни давомли равшда коп микдорда исте'мол килиш хазм тизими шиллик пардасига шикаст йетказади, кызылочангач ва ошкозонда яралар пайдо бо льлишига олиб келади.

Pardoz anjomlari ni tozala ярдов

Iste’mol sodasini suvda eritib, pardoz anjomlarini kosmetika qoldiqlaridan tozalashda foydalanish mumkin. Sovunbilan yuvilgandan keyin mo‘yqalam uchlari qotib, qurishganini sezgadirsiz, ammo sodali eritmada tozalangan mo ’yqalamlar бир-бирига йопишиб колмайди, аксинча янайам момиклашади. Taroqlarni ham шундай eritmada ivitib qo‘ysangiz, ular yangidek bo‘ladi.

Ehtiyot bo‘ling!

Iste’mol sodasi kukuni teri yuzasiga uzoq vaqt davomida surtib qo‘yilsa, teri shikastlanishiga, ko‘z va nafas olish tizimiga tushganda esa a’zolarning kuyishga olib kelishi mumkin.

Noto‘g‘ri faktlar

Odamlar orasida iste’mol sodasili eritma jig‘ildon qaynaganda foyda beradi, degan qarash bor. Shifokorlar bu qarashni inkor qiladi. Chunki iste’mol sodasi qorin dam bo‘lishi va oshqozonda yanada ko‘proq kislota ishlab chiqarilishiga sababchiligi aniqlangan.


Ушбу ма'лумот www.ayol.uz сайтидан олинди .

O'zbekistonda freelancing orqali pul ishlash uchun eng yaxshi 10 ta sayt

Интернет-фрилансер orqali pul ishlashni boshlashingiz uchun eng qulay yo’l. Bir jihatdan uni boshlash uchun hech qanday boshlang’ich daromad talab etilmasa, boshqa tomondan har qanday freelance xizmat uchun dunyo bo’ylab doim talab bo’lishi bu sohani boshqa internet orqali daromad talab etilmasa. Бу йоналишдаги имкониятларни санаб о'тишдан аввал фрилансер ва фрилансер тушунчалари хакида айтиб о'тмокчиман.

ФРИЛАНСИНГ ( талаффузи: «фрилансинг») сохасига замонавий электрон мехнат бозорида «мардикорлик» дейа та’риф беришимиз мумкин. Чунки фриланс ва мардикорлик о'ртасида умумийлик бор: буюртмачи соатбай йоки ишбай хак толайди, фрилансер (фрилансер билан шуг'улланувчи киши) эса хак эвазига келишилган ишни баджаради. Одатда фрилансер ва иш берувчи муносабатлари ма'лум бир сайт (электрон мехнат бозори) оркали бошкарилади ва тартибга солинади.Ammo mustaqil freelancerlar o’z saytlari orqali ish beruvchilarni to’g’ridan-to’g’ri jalb qilishlari ham mumkin.

Интернет оркали фриланс билан шуг'улланиш учун нималарни билиш керак? Bunda hech qanday chegara yo’q. Внештатный сохаси шу кадар кенг камровлики, о'зингиздаги деярли хар кандай кобилиятни ишга солган холда интернет оркали пул ишлашингиз мамкин. Компьютерда oddiy Microsoft Word дастурини очиб, унда матн йоза оласизми? Демак Сиз матн йозиш хизматини таклиф килиб, фрилансер билан шуг'уланишиз мумкин! Иджтимоий тармокларда коп вакт сарфлайсиз ва уларда машхур профиль / сахифаларингиз борми? Демак Сиз ма'лум хизмат йоки махсулотни реклама qilish bo'yicha фриланс хизматини таклиф qilsangiz bo’ladi! Sizdagi har qanday boshqa qobiliyat va imkoniyatni ham huddi shu tarzda internet orqali pulga aylantirish mumkin.

Интернет orqali bugungi kunda qaysi ishlarni bajara oladigan freelancerlarga talab eng yuqori darajada? Хозирги кунда, менинг шаксий кузатишларим асосидаги фикримча, куйидаги 6 лет болган хизматлар учун, фрилансер бозорида талаб иуда катта. Ulardan birortasiga mos keladigan ishni qila olsangiz, demak Siz internet orqali freelancing bilan hech qanday qiyinchiliksiz pul ishlashingiz mumkin! Faqat birgina sharti - Siz ingliz (yoki rus) tilini mukammal bilishingiz shart.

1.ЙОЗИШ. Внештатный бозорларида йозишга бо'лган талаб иуда йукори. Yozish mahoratingizni maqolalar, yangiliklar, e'lonlar, elektron kitoblar, tarqatma materiallar, bukletlar, maxsus xisobotlar, arizalar va hokazo o'zingiz uddalay oladigan turdagi ijodiy ishlarda'yngiliklar, sulphurizashlang, sulphurus, sulphurus, sulphurus, s. берувчиларни топишингиз мамкин. Бугунги кунда гарб давлатларида миллион лаб одамлар йозишни умрининг асосий касби килиб олиб, асосий даромадни факат йозиш оркали олишади.

2. ГРАФИК ДИЗАЙН. Фотошоп (yoki Illustrator) dasturida qoyilmaqom suratlar chiza olasizmi? Агар шундай бо'льса, график дизайн йо'налиши бо'йича иуда коп ишларни амальга оширишингиз мамкин. Buyurtma asosida chizish orqali ishlashdan tashqari ilhomingiz kelgan vaqtda chizgan ijodiy ishlaringizni tayyor mahsulot sifatida sotishingiz ham mumkin. Bunday sotilishi mumkin bo’lgan dizaynlarga kitob muqovalari, vizit kartochkalar, afishalar, sahifa dizaynlari, infografiklar, logolar va web sitelar dizayni kabi o’nlab ishlar misol bo’lishi mumkin.

Шу о'ринда график дизайн дизайн бойича фрилансер билан шуг'улланайотган узбекистонлик до'стимиз ишларидан менда мавджуд ба'зи намуналарни корсатмокчиман.

Агар «Men Fotoshopda (yoki Illustratorda) bulardan ancha yaxshiroq chiza olaman», деб хисобласангиз, фрилансер билан шуг’улланишни бошлашга тайёрсиз!

3. ДАСТУРЛАШ. Код ёзишни биласизми? Агар шундай болса, дастурчи сифатида яшшигина пу ишлашингиз мумкин. Dasturlash Tillaridan PHP, Java, JavaScript, Ruby, C va hokazo, yoki tizimlardan Android, WordPress, Joomla, iOS va boshqalarini, yoki ma'lumotlar bazasi, axborot xavfsizligi, tarmoqlar kabi yo'changali muzkazo, freelancing или исхиналишларджини .Bunda yuqorida sanab o’tilganlarning faqat bittasini mukammal bilishingiz ham ish beradi. Misol uchun faqat CSSni to’liq o’zlashtira olsangiz, boshqa dasturlash tillarini bilmagan holda ham pul ishlashingiz mumkin!

4. MIJOZLARNI QO’LLAB-QUVVATLASH. Bu soha nafaqat xorijiy bozorda rivojlangan, balki O’zbekistonda ham jadal sur’atlar bilan yuksalmoqda. Кимгадир кайсидир сохани эринмасдан о’ргата олсангиз, инджик миджозларнинг минглаб саволларига джавоб топиб берингизга ко’цингиз йетса - бу иш сиз учун! Mijozlarni qo’llab-quvvatlash (обслуживание клиентов) sohasiga xorijda talab juda katta.Электронная почта orqali, telefon yoki jonli chat orqali ma’lum bir kompaniya mijozlari uchun yordam xizmatini ko’rsatganingiz uchun Sizga haq to’lanishi mumkin.

5. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ. Интернет orqali reklama qilish oson ish emas. Шуни хисобга Ольган Холда внештатный сохасида Интернет-маркетинг Иуда Катта Талаб Бор. Mahsulot va xizmatlarni ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish, saytlarda mahsulot yoki xizmatlar haqida PR maqolalar yozish, YouTube kanallarida video roliklar tayyorlab ommalashtirish - bularning barchasi fotodanilanilpadlanilanil его английский маркетинг.Уларни хаммадан йашширок уддалай олсангиз, интернет оркали пул ишлаш сохасида омадингиз келади!

6. TARJIMA. Бир тильдан иккинчи тилга хар канака шаклда (ог'заки, йозма, синхрон) тарджима кила олсангиз, тарджима бо'йича фрилансерлик qilishingiz mumkin. Bugungi kunda tarjima eng ko’p talab etilayotgan tillar Xitoy, Ispan, Portugan va Yapon tillari hisoblanadi. Bu tillarning birortasiga (dan) tarjima qila olsangiz, juda ko’p buyurtmalar olishingiz mumkin. Albatta tarjima qilinayotgan tilning ikkinchisi ingliz tili bo’ladi.Tilni bilish qobiliyatingiz bilan uyda, компьютерингиз qarshisida bir piyola choy ustida ishlashingiz mumkin bo’ladi 🙂

Энди фрилансер учун анг кулай болган сайтлар ро'иксатига отамиз. Yuqorida sanab o'tilgan qobiliyatlardan birortasi Sizda bo'lsa, Yoki фриланс учун taklif qilishingiz mumkin bo'lgan хар qanday boshqa xizmatni bajara olsangiz, quyida keltiriladigan saytlar orqali o'zingizga МОС buyurtmani izlashingiz mumkin. «Юкоридаги ишларнинг бирортасини баджара олмайман, хеч квандай кобилиятим йок».Qanday xizmatni taklif qilib freelancing bilan shug’ullansam ekan? », Деб Хайрон Больманг. O’zingizni hech narsada cheklamang. Nimani yaxshiroq uddalasangiz, shu ishni xizmat turi sifatida taklif qiling!

1. ELANCE.COM - Freelancerlar orasida alohida xurmatga ega bo’lgan tarmoq. Ushbu tarmoqda dunyoning ko’zga ko’ringan freelancerlari o’z xizmatlarini taklif etishadi. Агар иуда гобилиятли бо'лмасангиз, бу тармокда сиз учун имконият камрок бо'лади. Боеприпасы омадингиз келса, бир ойда 5000 долларов микдоридаги фойдани о’ртача кийинчилик билан топишингиз мамкин.

2. PEOPLEPERHOUR.COM - Bir soatga yollanadigan odamlar tarmog’i. Bunda freelancerlar o’z xizmatlarini bir soatlik vaqt me’zoni asosida baholab taklif qilishadi. Альбатта, иш бир соатдан коп болиши мамкин. Асосий джихат - ушбу тармокда барча хизматлар бир соатига неча доллар бо'лишига караб бахоланади. Дунё бо'илаб минга якин байюртмалар ушбу тармок оркали хар куни баджарилади.

3. TEXTBROKER.COM - Faqat va faqat yozuvchilar uchun. Бу сайтда турли мавзу йоки йо'налишлар бо'йича йозма ишлар савдоси, йозиш бо'йича ишларга буюртмалар топилиши мамкин.Йозувчилар иуда коп, ракобат хам о'зига яраша. Tarmoqning yaxshi tomoni shuki, unda buyurtma juda ko’p. Менга йокмаган джихатларидан бири - иш учун кам пул то'лашади.

4. FREELANCESWITCH.COM - Juda mashxur tarmoq emas. Boshqalariga nisbatan buyurtma olish ehtimoli kamroq. Шунчаки, бошка джойлардан омадлари кельмаганлар бу тармокни хам синаб ко'ришлари мамкин.

5. BEHANCE.NET - Iqidorli dizaynerlar uchun yaxshigina pul ishlab olish imkonini beruvchi tarmoq. Adobe корпорациясига карашли бо'лган ушбу тизимда Фотошоп в Illustratorga o’xshash suratlar chizish dasturlarida ishlaydigan kishilar yollanadi.Ракобат иуда кучли. Патроны qilgan ishlaringiz, chizgan rasmlaringiz arzirli bo’lsa, albatta katta miqdorda to’lanadigan ishlarga buyurtma olishingiz mumkin.

6. 99DESIGNS.COM - Воспроизведение фикримча буйуртма берувчилар учун иуда йакши тармок. Лекин дизайнерлар ветчина бу йерда яшшигина имкониятга эга. Тармокда дизайн бойича ишлар таклиф гилинади. Фотошоп yoki Illustratorda yaxshi ishlay oladiganlar bu tarmoq orqali pul ishlashlari mumkin. Тармокдаги холат куйидагича: буюртма берувчи о'зига нима кераклиги хакида то'лик йозади, керак бо'лса тахминий расмини хам чизиб корсатади.Мисол учун, бир компания «Бизга лого керак. Унда А харфи тасвирланган бо'льсин, яшил ранг ко'прок ишлатилсин, дарё ва тог'ларнинг расми хам бо'лсин, деб буюртма беради. Shundan so’ng tarmoqdagi dizaynerlarning hammasi o’zicha ijod qilib, логотип varatlarini chizib taklif qilishadi. Компанияга кайси дизайнер иши йокса, пул хам шу дизайнерники бо'лади! Менимча иуда адолатли ва хакикатдан иктидорлилар учун кулай тизим!

7. UPWORK.COM - Elance tizimining raqobatdoshi. Freelancerlar uchun juda qulay imkoniyatlar tarmog’i.Турли дараджа ва йо'налишлар бойича ко'плаб байюртмалар берилади. Иктидорли, билимли бо'либ о'з ишингизни ко'рсата олсангиз бо'лгани - интернет оркали пу ишлашда хеч кандай муаммо бо'лмайди.

8. GURU.COM - Freelancerlar uchun ish topishga qulay tarmoq. Buyurtma beruvchilar ham boshqa tarmoqlarga nisbatan ancha faolroq.

9. FIVERR.COM - Bu tarmoqda hamma xizmatning narxi bir xil - 5 долларов! Юкорида санаб о’тилган тармоклардагидек кучли талаблар йок. Imkoningiz yegan xizmatni taklif qilasiz, kimga kerak bo’lsa bu xizmatga 5 долларов за лабораторию buyurtma beradi! Мужчины бу тармокда иуда аклли внештатный таклифлар билан бирга о'та аксмокона ксимат турларини хам учратганман.Масалан, кимдир 5 долларга о'ртангизга совукчилик тушган собик танишизга ко'нг'ирок килиб у билан сизни яраштириб ко’яман, деган. Яна бир киши 5 долларов evaziga Siz yoki Sizning kompaniyaniz haqida YouTubeda bitta video tayyorlab chiqaraman degan. Яна бошка биттаси еса 5 долларов евазига уйга вазифангизни баджариб бераман, деб таклиф киритган. Умуман ольганда, хар qanday xizmat turini taklif qilishingiz mumkin. Узбекистонлик бир нехта танишларим худди шу тармокда пул ишлаяпти, шаксан о'зим хам бу тармок ро'иксатида борман.

10. FREELANCER.COM - Elance yoki Upwork tarmoqlariga o’xshash, боеприпасы dizayn bilan birga dasturchilikka ham алохида (ba’zan bir-biriga bog’liq holda), e’tibor beradigan tarmoq. Ветчина дизайн, ветчина дастурчилик бойича гобилият, билимга эга кишилар учун аджойиб тармок!

Интернет оркали пу ишлаш учун биринчи навбатда иктидорли бо’лишингиз ВА йаксши та’лим олган (билимли) бо’лишингиз керак. Бу хакида «Интернет оркали пу ишлашда та'лимнинг ахамияти» маколамда алохида та'кидлаганман.О'рганиш, билим ва та'лимсиз узокка бориб бо'лмайди. Мана шунинг учун хам йошларнинг мактаб давриданок йакши билим олишларига катта этибор каратиш керак.

Интернет orqali Pul ishlash istagi ingliz tili bilimisiz qanotsiz qushga aylanib qoladi. Ingliz tilini yaxshi bilgan kishiga esa internet orqali pul ishlashning barcha yo’llari ochiladi! Hozirdan vaqtingizni boy bermasdan, yaxshi o’qituvchi topib ingliz tilini o’rganishni boshlang. Kelajakda nafaqat internet biznesingiz uchun, balki kasbiy faoliyatingiz uchun ham uning o’rni beqiyos bo’ladi.

Эхтимол ушбу маколамни о’киганлар «Интернет оркали тушган пулни каердан оламан?» деган савол билан менга муроджаат килмокчи бо'лишар. Бу хакида алохида макола йозганман: Интернет оркали ишланган пулларни каердан олиш мамкин? Boshqa tarmoqqa oid bo’lsa ham, xorijda ishlangan pulning olinish jarayoni qisman AdSense pulini olish haqidagi maqolamda yoritilgan. Qo’shimcha sifatida shuni aytishim mumkinki, izlangan doim imkon topadi. Siz birinchi navbatda iqtidoringizni namoyish etib yuqoridagi tarmoqlardan buyurtma olishni uddalang.Шундан со’нг улар берадиган пулни олиш учун джой излайсиз. Eng Oxirgi imkoniyat sifatida pulni online konvertatsiya qilib WebMoney tizimiga tushurib olish, yoki har qanday PayPal tizimini ishlatuvchi odamni saytlardagi e’lon orqali topib, ularga tushurtirish orqali olishingiz mummankinligini. Imkon doim topiladi. Ammo ishni oxiridan boshlamang: avval buyurtma oling, ishni qiling! Хали йок пулни олиш хакида о'илаб вактингизни бекорга отказманг!

O’z bilimi va orzulariga ishonuvchi kishilarga doim omad kulib boqadi.Кун давомида уйингиздан туриб, интернет оркали, ойнгиз даврасини тарк этмаган холда йаксшигина даромад келтирадиган иш билан машг'ул бо'лишингиз мумкин. Бундай эркинликка эса мехнациз эришиб болмайди. Omadingizni bersin!

.

Смотрите также