Астма касаллиги турлари


АСТМА КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОСИ - DAVOLASH

ДИҚҚИНАФАС (АСТМА) КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОСИ
Нафас йўли касалликлари ичида дунёда энг кўп тарқалгани диққинафас (астма) касаллиги ҳисобланади. Бу дардга ҳамма ёшдаги одамлар, ҳатго, чақалоқлар ҳам чалинуши мумкин. Бу касаллик инсон ҳаёти учун хавфли бўлиб, кўп йиллар мобайнида аста-секин шаклланиб боради. Инсоннинг асосий нафас йўли кекирдак бўлиб, у найга ўхшап узунлиги 9-12 см, доираси 2 см.га яқин бўлади. Кекирдак кўндаланг ярим халқа шаклдаги эгилувчан қақирмачокдардан ташкил топган бўлиб, у тоғай деб аталади. Кекирдакнинг пастки қисми иккига бўлиниб, шохчаланиб кетади. Бу шохчалар замонавий (табобатда) тиббиётда бронхит деб аталади.
Касалликка чалинган одам кекирдагининг ва бронхитларнинг ички деворларига балғамлар, шилликдар ёпишиб ялиғланади, ҳаво ўтишини қийинлаштиради. Бу ҳол ўз навбатида хуружли йўтални юзага олиб келади. Диққинафас – нафас олишнинг қийинлашуви, бўғилишдир. У оддий йўталишдан бошланиб бора-бора хуружли йўталишга айланади. Балғам чиқаради, томоқ орқали хириллаш, чийиллаш товушлари эшитилади. Беморга ҳаво етишмайди, айниқса, нафас чиқариш қийинлашади, кўкрак қафаси кенгаяди, бўйин, елка томирларига зўр келади. Оғиз, бурун‘қўлларда кўкаришлар пайдо бўлади, кўз катталашади.

Хуруж даврида беморнинг ички аъзолари ҳам қийин аҳволга тушади. Юрак тез уради, қорин шишади, буйрак фаолияти бузилади. Хуруж баъзан 50 дақиқагача давом этади.

Диққинафасга чалинган бсморлар ётиб ухлолмайди. Бу ҳолда унинг умуртқасига оғирлик тушади. Баъзан хуруждан сўнг ҳушдан кетади, томир уришининг бузилиши юзага келади. Хуруж тутганда оёқни ерга осилтириб ўтириш лозим. Уй ҳавоси тоза бўлиши шарт. Акс ҳолда бурунга зўр келиб кучли яллиғланиш юз беради. Томоқ қизариб, ангина катталашиб кегади.

Касаллик кўиинча йилнинг совуқ фаслларида кучаяди. Касалликнинг баъзи турлари наслий бўлиши мумкин. Қуруқ иссиқ мижозли одамлар дардга кам чалинади. Касални даволаш жараёни оғир кечади. Чунки, бу дард «ўжар», «инжиқ»лиги туфайли даволовчидан жиддийликни, матонатли-қаноатли бўлишликни ва фидойиликни талаб қилади.

Диққинафас билан оғриган одам доим ўзини хавф остида сезади, қўрқув босади, нажот истайди. Диққинафас касалининг келиб чиқиш сабабларига кўра бир неча тури бўлиб,бемор қуйидаги нарсалардан сақланади:
1.    Уй чангидан (гилам, шолча, кигиз чангларидан) қочиш.
2.    Ўсимлик гулининг чанги, ҳидидан қочиш.
3.    Полиз маҳсулотларидан, мева-сабзавотлардан ейди.
4.    Ҳайвонлардан, қушлардан, овқатдан, сутдан, кана, су- варак ва қалампирдан эҳгиёт бўлади.
5.    Дорилардан тийилади.
6.    Ишлаб чиқариш ашёлардан, тўқимачилик матолардан қочиш керак.

Ҳатто ғам ташвишларининг кўпайиши ҳам инсои диққинафас қилади.
Шунинг учун уй жиҳозларини тез-тез тозалаб туриш, ҳўл латта билан аргиш лозим. Ёстиқлар, парлардан эмас, пахтадан бўлгани яхши. Уйнинг ҳавосини тез-тез алмаштириб туриш лозим. Китобларни ойна жавонларда сақлаш, спиртли ичимликлар ичиш, чекиш шахсий гигиенага эътибор бермаслик, яқин қариндошларнинг бир-бирига қиз олиб; қиз беришлари диққинафас пайдо бўлишига шароит туғдиради.

Диққинафас касаллиги иккига бўлинади: юқумли ва юқмайдиган. Доимийликка ўтган диққинафас касали ҳам бўлади. Унда йўтал ва хуруж бўлмайди. Диққинафас билан касалланиш, шунингдек, шамоллаш билан ҳам кўпинча балғамли бўлади. Биз айни шамоллаш турига тўхтаймиз.

Халқ табобати бу касалликни даволашда кўп асрлик таж- рибага эга ва ҳар қандай кўринишини ҳам даволай олади. Даволаш усуллари хилма-хил ва дори-дармонлари ҳам кўп. Табиб муайян касални ҳар томонлама ўрганиб чиқиб, даволаш усулларидан бирини танлайди ва бу усул мос келадиган дори- дармонлар рўйхатига тушади. Даволаниш жараёнида табиб усулни ҳам, дори-дармонларни ҳам ўзгартириш мумкин.
Даволаниш усули:

1.    Йил фаслининг қандай бўлишидан қатъий назар, бемор эрталаб суви қочган ноннинг ҳар бир тишламига асал суртиб истеъмол қилиш, жийда пўстлоғидан ёки наъматакдан 3 маҳал чой қилиб ичиши лозим. Эрталаб иссиқ овқат истеъмол қилиш мумкин эмас.

2.    Тушлик овқат шолғом кўп суюқ овқат бўлгани яхши. Суви
қочган нон, ҳамма мевалар ва сабзавотларни истеъмол қилиш мумкин.    ,

3.    Хамирли суюқ овқатлар, қовурма овқатлар, қази, сут, кабоб, шўр ва аччиқ нарсалар мумкин эмас.

4.    Ширинликлар, қандолатчилик маҳсулотлари, музқаймоқ ва совуқ нарсалар ейилмайди.

5.    Кечки овқат қандай бўлишидан қатъий назар бемор овқат билан бирга бир боғ кўк пиёз ёки саримсоқ пиёз истеъмол қилиши шарт.

6.    Овқатлар, асосан, сувда, буғда пишган ва димламалар бўлсин.

7.    Қатиқ, қаймоқ, сариёғ, творог мумкин.

8.    Касал ичадиган чойлардан бири қайнатилган ўрик суви бўлмоғи керак. Кўк чой, ҳамда чалоп ичиш мумкин.

9.    Совуқ овқатлар, совуқ сувда ювиниш, бош кийимсиз юриш, кўп ухлаш мумкин эмас. Диққинафас касали билан бетобланган одам кунига 4-5 марта енгил овқатлар билан овқатланиши керак. Шунга кўра эрталабки иккинчи чой ичишда сариёғдан ширчой ичиши лозим. Овқат билан ҳар куни, албатта, бир боғ кашнич истеъмол қилиш керак. Суюқ, қуюқ овқатларга нўхат солинган бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Қуруқ мевалар қаторида ҳар куни 4-5 ёнғоқ истеъмол қилиш шарт.
Даволаниш:

1.    Оёқни ҳар куни иссиқ сувда буғлаб, сўнг оёқ тагига кечаси асал суртиб, боғлаб ётиш. Эрталаб оёқ тагини иссиқ ҳўл латта билан артилади.

2.    Ҳар куни иккала кўкракларга, кўкрак ва тиззаларга эри- тилган қора қўчқор думба ёгидан суркаб, ишқалаб едирти- риб, ўралиб ёгилади.

3.    Куз, қиш ва эрта баҳор фасли бўлса, кечаси сандал ичида ётиш керак.

4.    Ёз фасли бўлса, кундузи баданни яланғочлаб, навбат билан олди-орқани қуёшда тоблаб, қорайтириш керак. Ёки офтобда бирон иш қилиш керак. Офтобга чиққанда қагиқ ичиб олиш ва яланғоч баданга доғ қилинган пахта ёғи суртиб олиш лозим.

5.    Қиш фаслида бўлса ҳафтада 2-3 марта исириқ қайнатмасида 40 дақиқа ванна қилйш лозим. Бунинг учун бир боғ исириқни 10 литр сувда 20 дақиқа қайнатиб, суви тугагунча қайга-қайга иситиб ванна қилиш шарт. Куз ва қиш фаслида кечаси ванна қилиш керак.
Шу юқорида айтилганлар тўла бажарилса, бемор бу дарддан бутунлай тузалиб кетади.

(Visited 4 561 times, 1 visits today)

Бронхиал астма - Бу нима?

Бронхиал астма [юн. asthma бўғилиш], зиқнафас – майда бронхларнинг торайиши, шиллиқ пардасининг кўчиши ва ичига шилимшиқ тиқилиши, бронхиал ўтказувчанликнинг бузилиши, ҳаракат фаолиятининг издан чиқиши натижасида вақт-бевакт нафас қисиши ва бўғилиш хуружи билан ўтадиган аллергик касаллик (қ. Аллергия). Бронхиал астма, одатда, тўсатдан, аксари кечаси тутиб, бир неча соатдан бир неча кунгача давом этади. Касаллик хуружи тутганда бемор нафас чиқаришга қийналган, кўкрак қафаси каппади, бўйин веналари бўртади, юзи кўтаради, бурун тешиклари кенгаяди ва бошқа(лар) бронхиал астма тутганда бемор нафас чиқараётганида ҳуштакка ўхшаган овоз чиқаради ва хириллаб қолади. Бемор ҳаводан тўйиб-тўйиб нафас олмоқчи бўлади; аввал қуруқ йўтал билан бошланган хуруж ёпишқоқ балғам чиқа бошлагандан сўнг аста-секин тўхтайди ва нафас олиш маромига кела бошлайди. Бронхиал астма инфекцион аллергик ва ноинфекцион атпик бўлади.

Инфекцион-аллергик бронхиал астмада бактериал аллергенлар муҳим роль ўйнайди, уларнинг организм билан ўзаро таъсири туфайли организмда аллергик ўзгаришлар рўй беради. У аксари нафас аъзолари (қ. Бронхит, Бронхэктик касаллик, Зотилжам) ёки бурун ёндош бўшлиқларининг сурункали касалликларида ривожланади. Бунда организмда узоқ вақтгача инфекция ўчоғи мавжуд бўлади; яллиғланишда ҳосил бўладиган моддалар ҳамда микробларнинг ҳаёт фаолияти ва парчаланиш маҳсулотлари аллергик хусусиятга эга.

Ноинфекцион-атопик бронхиал астмага ҳар хил чанг, баъзи озиқ-овқат маҳсулотлари, дори-дармон ва бошқа(лар) сабаб бўлиши мумкин. Бронхиал астманинг пайдо бўлишида асосий сабаблардан бири ирсий омиллардир. Касаллик хуружларда нерв ва эндокрин тизими муҳим аҳамиятга эга. Ғам-ғусса, руҳий изтироб, ҳаяжонланиш ва бошқа(лар) ҳам хуруж тугашига олиб келиши мумкин. Бронхиал астманинг келиб чиқиши, ривожланиши ва кечишига иқлим омиллари ҳам таъсир қилади. Касаллик аксари баҳор ва куз ойларида кўп кузатилади. Бронхиал астма хуружлари кўпайиб, касаллик улғайгани сари ўпка эмфиземаси, юрак-ўпка ишининг издан чиқиши каби асоратлар вужудга келиши мумкин. Бўғилиш бошқа касалликларда хам кузатилишини назарда тутиш лозим.

Давоси касалликка сабаб бўлган аллергенни топиш ва уни бартараф этишдан иборат. Ўткир хуруж вақтида бронхларни кенгайтрувчи дорилар берилади. Даво гимнастикаси, очиқ ҳаводан кўпроқ баҳраманд бўлиш яхши ёрдам беради. Касаллик зўраймаганда шифокор билан келишилган ҳолда курортларда даволаниш тавсия этилади. Бронхиал астманинг олдини олишда атроф муҳитни соғломлаштириш, инфекцион респиратор касалликларни вақтида даволатиш, энг муҳими, яқин қариндошлар ўртасидаги никоҳга бархам бериш лозим.

Астма – бир умрлик ташхис эмас!

Бронхиал астма – бронхларнинг аллергик ёки инфекцион сабабларга кўра яллиғланиши касаллиги ҳисобланади. Сурункали хасталик потогенезида бронх шиллиқ қаватларининг шишиши, бронхлар шиллиқ ишлаб чиқаришининг кучайиши ва бронх деворларининг торайиши каби ҳолатларни кўриш мумкин. Касаллик ўз вақтида муолажа қилинмаса, астма хуружлари келиб чиқади. Хўш, бронхлар яллиғланишидан қандай ҳимояланиш мумкин? Бугун шу ҳақида.

Мутахассис: Фотима Юлдашева, тиббиёт фанлари номзоди, олий тоифали шифокор

АТРОФИМИЗ ТЎЛА АЛЛЕРГЕНЛАР?!

Бронхиал астма юзага келишининг асосий сабабларидан бири аллергенлар ҳисобланади. Аллергенлар тўрт асосий гуруҳга бўлинади, булар: озиқ – овқат, уй - рўзғор (уй чанги канаси, у асосан пар ёстиқлар, юмшоқ кўрпачалар, хуллас чанг йиғиладиган барча анжомларда “яшайди”), эпидермал аллергенлар (уй ҳайвонларининг юнги ва уларнинг ҳаёт фаолияти жараёнидаги маҳсулотлари), ўсимлик аллергенлари (ўтлар, буталар, дарахт гуллари чанглари) дир.

Совуқ ҳаво, вирусли инфекция, жисмоний зўриқиш, руҳий тушкунлик, ўткир ҳидлар – булар аллерген ҳисобланмайди. Аммо шундай бўлса-да, улар астма ҳуружини келтириб чиқариши мумкин.

Бронхиал астма билан оғриган беморда сезгирлик кучли бўлади. Ҳатто оддий кўринган кир ювиш кукунидан фойдаланиш ҳам астма хуружининг келиб чиқиши учун етарли асос бўлади.

Хасталик келиб чиқиш сабаблари орасида наслий мойиллик ҳам бор. Хусусан, атопик, яъни аллергик бронхиал астмада ирсий омиллар биринчи ўринда туради. Ота-онанинг бирида астма мавжуд бўлса, туғилажак фарзандда хасталикнинг эҳтимолий даражаси 20-30 фоизни ташкил этади. Борди-ю, ота-онанинг иккиси ҳам астма билан касалланган бўлса, насл суриш эҳтимоли 75 фоизни кўрсатади.

“НАФАС ОЛИШГА ҚИЙНАЛЯПМАН...”

Одатда, бронхиал астмага чалинган бемор нафас сиқилиши, ҳуштаксимон тарзда нафас олиш, кўкрак устида оғирлик, йўталдан безовта бўлади. Бронх йўллари шишади ва бронхлар шиллиқ қавати (ички қисми) шишиши туфайли нафас оғирлашади. Касаллик мавсум ўзгаришларида айниқса авж олади. Хусусан, аллергенлар таъсири фаоллашган баҳор ва куз ойларида астма хуружлари кўпаяди.

Бронхиал астмада бемор нафас чиқаришга қийналади. Хуруж йўтал тутиши билан биргаликда келиб, бронхлар ички юзасини қоплаб турган балғам чиқариб ташлангач, бемор аҳволи енгиллашиши мумкин. Касаллик хуружида ўпка альвеолаларида газлар алмашинуви кескин сусаяди. Бу эса организмнинг кучсизланиши ва тахикардия (юрак тез уриб кетиши) ни келтириб чиқариши эҳтимоли бор.

Шуни унутмангки, жисмоний зўриқиш, совуқ ҳаво, инфекцияли касалликлар касаллик зўрайишига олиб келувчи омиллар саналади.

“БОЛАЖОНИМ БРОНХИТ БЎЛДИ...”

Сунъий овқатлантириш, ирсий мойиллик, онанинг нотўғри таомланиши ёки боладаги юқори нафас йўлларининг сурункали аллергик касалланиши – гўдакларда бронхиал астмани келтириб чиқариши мумкин. Шунингдек, диатез, қулоқ орқаси терисининг бичилиши – чақалоқда аллергияга мойиллик мавжудлигини англатиши мумкин.

Бир ёшдан ошган болаларда эса замбуруғлар ёхуд атроф-муҳитдаги аллергенлар таъсирида касаллик аломатлари пайдо бўлади. Аллергик реакцияга сезгир болалар одатда бурун битиши, томоқ қичишиши (йўтал), аксириш ва бурундан рангсиз ажралма келишидан безовта бўлишади. Бу боладаги аллергик касалликлар белгиси бўлиши мумкин. Агар ота-она фарзандидаги ўзгаришларга диққат қилса, астманинг олдини олиш мумкин. Борди-ю, йўтал хуружлари фаоллашиб, тунда ҳам кузатилса, аллерголог шифокор кўриги шарт.

ҚАНДАЙ ТЕКШИРУВЛАР ЎТКАЗИЛАДИ?

Шифокор касалликка ташхис қўйишда, бемор билан суҳбатлашиб анамнез йиғади. Оила аъзоларида аллергия бор-йўқлиги, меҳнат фаолияти тури, сурункали касалликлар – барчаси тўлиқ ўрганилади. Мутахассис бурун ва ўпка рентгенини ўтказиши мумкин. Шунингдек, ташқи нафас функциясини аниқлашга доир текширув ҳам бажарилади. Тиббий хулоса хасталикка аниқ ташхис қўйиш ҳамда керакли даво чораларини белгилаш учун хизмат қилади.

ОЛДИНИ ОЛИШ МУМКИН!

Биринчи навбатда аллергенлар миқдорини камайтириш ёки имкон қадар улар билан
“учрашиб” қолишдан эҳтиёт бўлиш керак. Уй шароитида ҳар куни ҳўл латта билан чанг артиш, хонани шамоллатиш, ўзида чанг йиғувчи жиҳозлар (юмшоқ мебель, гилам) ни хонадан чиқариб ташлаш, китоб сақланадиган жовонларни ойна билан тўсиш лозим. Супуриш, чанг артиш каби юмушлар астма билан хасталанган кишилар учун тавсия этилмайди. Мабодо бунинг иложи бўлмаса, ниқоб билан нафас йўллари тўсилиши даркор. Уй тозалашда замонавий, сув буғида ишлайдиган чангютгичлардан фойдаланган маъқул.

Уй ҳайвонлари юнги, қазғоғига аллергия кузатилганида, жониворларни хонадонда сақламаслик тавсия этилади. Бронхиал астмани келтириб чиқарувчи аллергенлар тури вақт ўтиши билан кенгайиб боради. Мисол учун, ҳайвон юнгига аллергияси бор беморда кейинчалик уй чангига аллергия пайдо бўлиши мумкин. Ёки аксинча.

Ўсимлик чангларига аллергия мавжуд бўлган ҳолларда ўсимликларнинг гуллаш даврини билиб қўйган маъқул.

Озиқ-овқат маҳсулотларига аллергия кузатилганида эса асосий шарт – парҳезга риоя этишдир. Шу билан бирга ошқозон – ичак тизими касалликларини ўз вақтида даволаш, дисбактериозга йўл қўймаслик лозим.

Астма касали бўлган бемор ҳамиша аллергенлар қуршовида бўлади. Оддий мисол – уй чангидан бутунлай халос бўлиш имконсиз. Шу боис бемор бронхларини ҳимоя қила билиши керак. Бунинг учун юқори самарали махсус дорилар ишлаб чиқилган бўлиб, улар бронх деворлари яллиғланишини пасайтириб туради.

Бронхиал астма биринчи ердам

ДИҚҚИНАФАС (АСТМА) КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОСИ
Нафас йўли касалликлари ичида дунёда энг кўп тарқалгани диққинафас (астма) касаллиги ҳисобланади. Бу дардга ҳамма ёшдаги одамлар, ҳатго, чақалоқлар ҳам чалинуши мумкин. Бу касаллик инсон ҳаёти учун хавфли бўлиб, кўп йиллар мобайнида аста-секин шаклланиб боради. Инсоннинг асосий нафас йўли кекирдак бўлиб, у найга ўхшап узунлиги 9-12 см, доираси 2 см.га яқин бўлади. Кекирдак кўндаланг ярим халқа шаклдаги эгилувчан қақирмачокдардан ташкил топган бўлиб, у тоғай деб аталади. Кекирдакнинг пастки қисми иккига бўлиниб, шохчаланиб кетади. Бу шохчалар замонавий (табобатда) тиббиётда бронхит деб аталади.
Касалликка чалинган одам кекирдагининг ва бронхитларнинг ички деворларига балғамлар, шилликдар ёпишиб ялиғланади, ҳаво ўтишини қийинлаштиради. Бу ҳол ўз навбатида хуружли йўтални юзага олиб келади. Диққинафас – нафас олишнинг қийинлашуви, бўғилишдир. У оддий йўталишдан бошланиб бора-бора хуружли йўталишга айланади. Балғам чиқаради, томоқ орқали хириллаш, чийиллаш товушлари эшитилади. Беморга ҳаво етишмайди, айниқса, нафас чиқариш қийинлашади, кўкрак қафаси кенгаяди, бўйин, елка томирларига зўр келади. Оғиз, бурун‘қўлларда кўкаришлар пайдо бўлади, кўз катталашади.

Хуруж даврида беморнинг ички аъзолари ҳам қийин аҳволга тушади. Юрак тез уради, қорин шишади, буйрак фаолияти бузилади. Хуруж баъзан 50 дақиқагача давом этади.

Диққинафасга чалинган бсморлар ётиб ухлолмайди. Бу ҳолда унинг умуртқасига оғирлик тушади. Баъзан хуруждан сўнг ҳушдан кетади, томир уришининг бузилиши юзага келади. Хуруж тутганда оёқни ерга осилтириб ўтириш лозим. Уй ҳавоси тоза бўлиши шарт. Акс ҳолда бурунга зўр келиб кучли яллиғланиш юз беради. Томоқ қизариб, ангина катталашиб кегади.

Касаллик кўиинча йилнинг совуқ фаслларида кучаяди. Касалликнинг баъзи турлари наслий бўлиши мумкин. Қуруқ иссиқ мижозли одамлар дардга кам чалинади. Касални даволаш жараёни оғир кечади. Чунки, бу дард «ўжар», «инжиқ»лиги туфайли даволовчидан жиддийликни, матонатли-қаноатли бўлишликни ва фидойиликни талаб қилади.

Диққинафас билан оғриган одам доим ўзини хавф остида сезади, қўрқув босади, нажот истайди. Диққинафас касалининг келиб чиқиш сабабларига кўра бир неча тури бўлиб,бемор қуйидаги нарсалардан сақланади:
1.    Уй чангидан (гилам, шолча, кигиз чангларидан) қочиш.
2.    Ўсимлик гулининг чанги, ҳидидан қочиш.
3.    Полиз маҳсулотларидан, мева-сабзавотлардан ейди.
4.    Ҳайвонлардан, қушлардан, овқатдан, сутдан, кана, су- варак ва қалампирдан эҳгиёт бўлади.
5.    Дорилардан тийилади.
6.    Ишлаб чиқариш ашёлардан, тўқимачилик матолардан қочиш керак.

Ҳатто ғам ташвишларининг кўпайиши ҳам инсои диққинафас қилади.
Шунинг учун уй жиҳозларини тез-тез тозалаб туриш, ҳўл латта билан аргиш лозим. Ёстиқлар, парлардан эмас, пахтадан бўлгани яхши. Уйнинг ҳавосини тез-тез алмаштириб туриш лозим. Китобларни ойна жавонларда сақлаш, спиртли ичимликлар ичиш, чекиш шахсий гигиенага эътибор бермаслик, яқин қариндошларнинг бир-бирига қиз олиб; қиз беришлари диққинафас пайдо бўлишига шароит туғдиради.

Диққинафас касаллиги иккига бўлинади: юқумли ва юқмайдиган. Доимийликка ўтган диққинафас касали ҳам бўлади. Унда йўтал ва хуруж бўлмайди. Диққинафас билан касалланиш, шунингдек, шамоллаш билан ҳам кўпинча балғамли бўлади. Биз айни шамоллаш турига тўхтаймиз.

Халқ табобати бу касалликни даволашда кўп асрлик таж- рибага эга ва ҳар қандай кўринишини ҳам даволай олади. Даволаш усуллари хилма-хил ва дори-дармонлари ҳам кўп. Табиб муайян касални ҳар томонлама ўрганиб чиқиб, даволаш усулларидан бирини танлайди ва бу усул мос келадиган дори- дармонлар рўйхатига тушади. Даволаниш жараёнида табиб усулни ҳам, дори-дармонларни ҳам ўзгартириш мумкин.
Даволаниш усули:

1.    Йил фаслининг қандай бўлишидан қатъий назар, бемор эрталаб суви қочган ноннинг ҳар бир тишламига асал суртиб истеъмол қилиш, жийда пўстлоғидан ёки наъматакдан 3 маҳал чой қилиб ичиши лозим. Эрталаб иссиқ овқат истеъмол қилиш мумкин эмас.

2.    Тушлик овқат шолғом кўп суюқ овқат бўлгани яхши. Суви
қочган нон, ҳамма мевалар ва сабзавотларни истеъмол қилиш мумкин.    ,

3.    Хамирли суюқ овқатлар, қовурма овқатлар, қази, сут, кабоб, шўр ва аччиқ нарсалар мумкин эмас.

4.    Ширинликлар, қандолатчилик маҳсулотлари, музқаймоқ ва совуқ нарсалар ейилмайди.

5.    Кечки овқат қандай бўлишидан қатъий назар бемор овқат билан бирга бир боғ кўк пиёз ёки саримсоқ пиёз истеъмол қилиши шарт.

6.    Овқатлар, асосан, сувда, буғда пишган ва димламалар бўлсин.

7.    Қатиқ, қаймоқ, сариёғ, творог мумкин.

8.    Касал ичадиган чойлардан бири қайнатилган ўрик суви бўлмоғи керак. Кўк чой, ҳамда чалоп ичиш мумкин.

9.    Совуқ овқатлар, совуқ сувда ювиниш, бош кийимсиз юриш, кўп ухлаш мумкин эмас. Диққинафас касали билан бетобланган одам кунига 4-5 марта енгил овқатлар билан овқатланиши керак. Шунга кўра эрталабки иккинчи чой ичишда сариёғдан ширчой ичиши лозим. Овқат билан ҳар куни, албатта, бир боғ кашнич истеъмол қилиш керак. Суюқ, қуюқ овқатларга нўхат солинган бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Қуруқ мевалар қаторида ҳар куни 4-5 ёнғоқ истеъмол қилиш шарт.
Даволаниш:

1.    Оёқни ҳар куни иссиқ сувда буғлаб, сўнг оёқ тагига кечаси асал суртиб, боғлаб ётиш. Эрталаб оёқ тагини иссиқ ҳўл латта билан артилади.

2.    Ҳар куни иккала кўкракларга, кўкрак ва тиззаларга эри- тилган қора қўчқор думба ёгидан суркаб, ишқалаб едирти- риб, ўралиб ёгилади.

3.    Куз, қиш ва эрта баҳор фасли бўлса, кечаси сандал ичида ётиш керак.

4.    Ёз фасли бўлса, кундузи баданни яланғочлаб, навбат билан олди-орқани қуёшда тоблаб, қорайтириш керак. Ёки офтобда бирон иш қилиш керак. Офтобга чиққанда қагиқ ичиб олиш ва яланғоч баданга доғ қилинган пахта ёғи суртиб олиш лозим.

5.    Қиш фаслида бўлса ҳафтада 2-3 марта исириқ қайнатмасида 40 дақиқа ванна қилйш лозим. Бунинг учун бир боғ исириқни 10 литр сувда 20 дақиқа қайнатиб, суви тугагунча қайга-қайга иситиб ванна қилиш шарт. Куз ва қиш фаслида кечаси ванна қилиш керак.
Шу юқорида айтилганлар тўла бажарилса, бемор бу дарддан бутунлай тузалиб кетади.

(Visited 4 249 times, 1 visits today)

Коронавирус при астме: чем опасен COVID-19 для астматиков, последствия, как уберечься

Из статьи вы узнаете, как протекает коронавирусная инфекция у астматиков, чем опасно сочетание бронхиальной астмы и коронавируса, последствия, как уберечься от заболевания.

Коронавирус и астма: что важно знать

Врачи говорят, что есть риск тяжелого течения коронавирусной инфекции при сочетании с астмой. На практике такие случаи фиксируются, но их научного обоснования нет.

По сути, опасность такой комбинации заключается в развитии коронавирусной пневмонии и респираторного дистресс-синдрома. Причина – нарушение дыхательной функции при первичной атаке коронавируса на назальный эпителий, заложенность носа, сужение воздухоносных ходов, развитие негативной реакции со стороны бронхов. Объясняется частота таких осложнений приемом гормонов для лечения астмоидного компонента и параллельно – снижением иммунитета.

Но достаточно вовремя использовать назначенный ингалятор, и риск утяжеления астмы при коронавирусе минимизируется. Есть несколько теорий по этому поводу, но все они базируются вот на чем. Количество эозинофилов при коронавирусе снижается – это особенность течения инфекции, а у астматиков их количество априори повышено. По идее, снижение эозинофилов должно утяжелять течение патологического коронавирусного процесса. Так и происходит у всех, исключая астматиков. У последних наступает баланс эозинофилии, что никак не утяжеляет течение коронавируса, тем более не грозит осложнениями.

Гораздо важнее помнить вот о чем. Астматики часто пользуются небулайзером для лечения и профилактики приступов заболевания. Это крайне опасно не для них, а для окружающих их людей. Ингаляции формируют в воздухе аэрозольное облако, внутри которого находятся коронавирусы. Если помещение, где проходят ингаляции, не изолировано от окружающих – это верный повод для заражения, распространения инфекции. Поэтому в период пандемии об этом способе терапии лучше забыть.

Для какой астмы коронавирусная инфекция опаснее – аллергической, атопической, профессиональной, бронхиальной?

Сначала надо понять, что все перечисленные виды относятся к аллергической патологии. Смысл аллергии – повышенная сенсибилизация организма аллергенами: внутренними или внешними, в этом и есть различие между видами астмы. Но суть одна – повышенная эозинофлия на фоне реакции «аллерген-антитело» немедленного или замедленного типа. При коронавирусе, как мы уже знаем, происходит балансирование этого состояния.

Поэтому все виды астмы, исключая гормонозависимые варианты, чаще всего протекают без серьезных осложнений при коронавирусной инфекции.

Получается своеобразный парадокс: коронавирусу труднее инфицировать астматиков, но, если инфицирование все же происходит, риск развития осложнений высок, коррелируется тяжестью первоначальной патологии.

И все-таки, если выбирать из всех перечисленных видов астмы, можно сказать, что самым безопасным при коронавирусе считается аллергический вариант. У таких людей количество АСЕ2-рецепторов, через которые вирус может проникнуть в клетки, существенно меньше. Они частично заняты аллергическими антигенами. К коронавирусу такие пациенты менее восприимчивы, но зато в период цветения трав дают сильнейшие приступы анафилаксии.

Читайте также: как отличить аллергию от коронавируса

При истинной бронхиальной астме клетки дыхательной системы снабжены другими рецепторами, которые провоцируют нейтрофильное воспаление, стимулируют выработку цитокинов. Встречаясь с ними, коронавирус вызывает самое тяжелое течение заболевания: цитокиновый шторм. У пожилых – это заканчивается в большинстве случаев фатально.

Последствия для взрослых и детей

По данным ВОЗ при коронавирусе и бронхиальной астме никаких особенных последствий не наступает. Тяжелее всего приходится тем, кому за 70, легче всего – детям. Необычным дополнительным симптомом можно считать гипертермию в течение нескольких дней, которая спадает самостоятельно. Оставляет после себя температура только слабость, дыхательных нарушений нет.

При развитии коронавирусной пневмонии температура повышается до 40 градусов, дает свечки, ухудшается общее самочувствие пациентов, одышка беспокоит еще более месяца после выписки.

Читайте также: одышка при коронавирусе

Коронавирус и группа риска астматиков: что делать

Больные с бронхиальной астмой официально включены в группу риска по коронавирусу. Для профилактики инфицирования им необходима консультация пульмонолога (лучше по интернету), касающаяся дозировки назначенных препаратов и их запаса на период самоизоляции.

Кроме того, необходимо соблюдать все правила личной гигиены: ношение маски, обработка рук и рабочих поверхностей не антисептиками, которые способны спровоцировать спазм бронхов, а спиртом, мыльным или содовым раствором.

Коронавирусная инфекция и лекарство от астмы

Гормонозависимые формы бронхиальной астмы и коронавирус плохо совместимы. Использование гормонов усугубляет течение COVID-19, требует коррекции дозировок или полной замены препаратов. В списке резерва: Серетид с сальметеролом, предупреждающим бронхоспазм, Вентолин, Беродуал, купирующие приступ.

Как отличить COVID-19 от астмы

Коронавирус в отличие от астмы обладает специфической симптоматикой: лающий сухой кашель, температура, слабость, миалгии, частичная потеря обоняния и вкуса, но главное – полная инертность по отношению к ингаляторам и прогрессирующая дыхательная недостаточность.

Читайте также: симптомы коронавируса у взрослых

Точная диагностика возможна только по лабораторным анализам: кровь на антитела, мазки из глотки на РНК вируса (ПЦР- реакция).

Астма и коронавирус: как уберечься от заражения, поможет ли самоизоляция

Лучший способ профилактики коронавируса – самоизоляция. Кроме того, важно соблюдать правила личной и коллективной гигиены: мытье рук, обработка рабочих поверхностей, овощей, продуктов из магазина, влажная уборка в квартире, проветривание, индивидуальные бытовые предметы – каждому. Конечно, надо избегать многолюдных собраний, поездок в общественном транспорте, носить маску.

Людмила Жаворонкова

Высшее медицинское образование. 30 лет рабочего стажа в практической медицине. Подробнее об авторе

Последнее обновление: 15 октября, 2020

Kasalliklar bo'yicha barcha ma'lumot

Бронхиал астма – нафас йўлини сурункали яллиғланиш касаллиги бўлиб, хансираш хуружлари билан кечади, қийин ажралувчи балғам кўчади ва баъзан нафас қисиш хуружи(астматик статус) гача боради.

Бу холат нафас йўлини турли қитиқловчиларга кучли таъсирланиш оқибатидир. Бу таъсирланиш оқибатида нафас йўли тораяди, кўп миқдорда шиллиқ ажратади ва бунинг натижасида нафас йўли торайиб, хаво ўтишига тўсқинлик пайдо бўлади.

Бронхиал астма хамма ёшда учраши мумкин. Лекин ёш болаларда кўпроқ учрайди. Хозирда бутун дунёда 300 млн га яқин одам бу касаллик билан хасталанган ва бу кўрсатгич доимий равишда кўпаймоқда.

Бутун жахон соғлиқни сақлаш ташкилоти (БЖССТ) томонидан 4 май – бутун дунё бронхиал астмага қарши кураш куни деб эълон қилинган.

Бронхиал астмани келтириб чиқарувчи сабабига кўра икки катта гурухга бўлиш мумкин:

 • Аллергик компонентли бронхиал астма
 • Ноаллергик бронхиал астма

Аллергик компонентли бронхиал астма – нафас қисиши маълум бир таъсирловчиларга ва мавсумий бўлади. Мисол: дарахт гуллари, хайвонлар туклари, гилам чанги ва х.

Ноаллергик компонентларга мисоллар:

 • Ўткир хидлар – ацетон хиди, сигарет хиди, парфюмерия атирлар хидлари, совун ва шампун хидлари каби.
 • Жисмоний мехнатдан кейинги астма – одатда совуқ ва қуруқ хавода югуришдан сўнг бошланади.
 • Аспирин ва унинг шерикларини истеъмол қилганда пайдо бўладиган астмани – аспирин астмаси деб аталади.

Баъзи беморларда аллергик ва ноаллаергик компонентларга хам нафас қисиши кузатилади. Бу одатда касалликнинг охирги даражасида кузатилади.

Бронхиал астмани қуйидаги белгилари мавжуд:

 • Йўтал – доимий бўлади. Қийин ажраладиган шиллиқли балғам ажралади. Совуқ хаводан нафас олганда ёки жисмоний мехнатдан сўнг бошланади.
 • Нафас чиқариш қийин бўлган хансираш (экспиратор хансираш) –нафас чиқариш жуда қийин бўлганидан инсонда қаттиқ қўрқув пайдо бўлади.
 • Хуштаксимон хрип – масофадан эшитиш мумкин.
 • Нафас қисиши – бу оғир холат бўлиб, бемор мажбурий холатда ўтиради ва жуда қийналиб нафас чиқаради.
 • Болаликдаги астмада – болалар кўкрак қафаси "каптар кўкраги” сингари бўлиб қолади. Бунинг асосий сабаби нафас чиқариш қийинлиги оқибатида ўпкада доимий қолдиқ хаво қолишидир.
скачать dle 10.3фильмы бесплатно

Бекстерев касаллиги турлари, даволаш усуллари - Avitsenna.uz

Umurtqa pog‘onasi va bo‘g‘imlarning surunkali autoimmun yallig‘lanishi Bexterev kasalligi deyilib, объединяющая клинику alomatlari nevrolog rus olimi Владимир Бекстерев томонидан илk bor batafsil bayon etilgan. Шу бой бу касаллик олим номи билан аталади.

Kasallik irsiy xarakterga ega. Asosan 15-30 yoshlilar o‘rtasida kuzatiladi va erkaklarda ayollarga nisbatan ko‘proq uchraydi. Бунда умуртка пог'онасинин бел-думгаза кисми, со'нгра ко'крак ва бо'йин хамда камрок холларда бошка бо'гамлар зарарланади

Анкилоз - боогим суякларининг котиши

Бекстерев касаллиги умурткалараро бо'г'им, пайлар, бойламлар, бо'г'имлар ва бо'г'имларни о'раб турувчи капсулаларнинг йаллиг'ланиши ва суяк то'кимасининг о'згаришлари билан кечади. Бо'г'им ва то 'кималарнинг сурункали тарзда бир-бирига йаллиг'ланиб йопишиши окибатида умуртка пог'онаси суйакларин котиши (анкилоз) ро'у беради.

Утренний бутун умри давомида аста-секинлик билан ривойланадиган Бекстерев касаллигида харакат борган сари камайиб, утренний кадди-коматида йойсимон о'згариш (ко'пинча букчайиб юриш берадати).Узок йиллар давомида умуртка пог'онасининг йаллиг'ланиши окибатида комат эгилган холатга келади.

Организация касалликка карши кураш кучи (иммунитети) пасайиши, сурункали дардлар, ичак ва сийдик йо'ли инфексиялари, муртак безларин яллиг'ланиши, грипп ва бошка ролланиш, грипп ва бошка ролланиш, чибактиш ношкат шалятшароул шикасталиш, шикасталиш варайшыл шаровиш, шикасталиш ватарыш, шикасталиш, шикасталиш о'йнайди.

Ог'риклар джисмоний харакат вактида камаяди ва тунда, тюнинг иккинчи ярмида кучайади.Ertalablari bel-dumg‘aza qismi qotib turishi, harakatining cheklanishi bezovta qiladi.

Бекстерев касаллиги | Sihat-salomatlik.zn.uz

Bexterev kasalligining bir necha turlari

Kasallikning boshlang'ich davrida bemorlarni uzoq vaqt davomida bel-dumg'aza sohasi og'riqlari bezovta qiladi, bunda dumg'aza suyagining chanoq suyagi yonbosh qismiga birik'yro' qismradi) .

Bemor ko‘p vaqt tik turganda yoki o‘tirganda belning tez toliqib qolishi ro‘y beradi.Mehnat faoliyati susayib boradi, bemor ozadi. Бел-думгаза сохасидаги огрик думба ва сон йонбош кисми боаилаб пастга таркалиши мамкин.

Марказий турида факат умуртка пог’онаси зарарланади, кайси кисми ко‘прок зарарланишига караб ог ’риклар шу сохани ко ’прок безовта килади. Kasallik bel-dumg‘aza sohasidagi og‘riq bilan boshlanadi.

Коакрак умурткаларинин зарарланишида огрик коакрак кафасида, ковургаларда, тош сохасида бо'лади, коакрак кафаси экскурсиясининг камайиши хисобига нафас олиши кийинлашади.Огрик харакат пайтида, чукур нафас ольганда, йо'талганда хам кучайади.

Бо'йин умурткалари зарарланганда беморларни бо'йиндаги ог'рик безовта килади, бо'йин харакати чегараланади, йон-атрофга бутун гавдаси билан каириб карайди. Умуртка погонаси йон мушаклари таранглашган ко'ринишда бо'лади.

Ризомиелик турида умуртка пог'онаси билан бир вакта унга якин бо'лган бо'гамлар: ёлка, чанок-сон бо'г'имлари зарарланади. Беморларда елка, чанок-сын бо'г'имларида ог'рик туради.Услышав ко'л харакати чекланиб, о'тириб-туриши чийинлашади, ойог'ини букиш харакати чегараланади.

Periferik turida umurtqa pog‘onasi, tizza, boldir-tovon bo‘g‘imlari zararlanadi. Бунда умуртка пог‘онасида огърик билан бир вактда тизза, болдир-товон бо‘гимларида хам ог ’рик, шиш кузатилади.

Skandinav turida umurtqa pog‘onasi bilan bir vaqtda revmatoid artritga o‘xshash tarzda qo‘l panja bo‘g‘imlari ham zararlanadi. Бунда умуртка пог‘онасида огърик, ко‘л панджа бо‘г ’имларида хам ог ’рик, шиш, эрталабки 30 дакикадан - 2-3 соатгача бо ’г ’имлар котиши кузатилади.Бундай беморлар ко‘пчилик холларда ревматоид артрит ташхиси асосида даволаниб юришади. Kasallikka rentgenologik tekshirishlar oydinlik kiritadi.

Умуртка пог’онасининг озгаришига караб яна икки тури фарк гилинади, биринчиси - кифотик тури боалиб, у киши гавдасинин егилиб бориши ва букрилик ривожланиши билан характерланади. Иккинчи ригид турида умуртка пог'онаси тик ко'ринишда бо'либ бемор гавдасинин кеккайган холати билан намойон бо'лади. Баази холларда умуртка погонаси, боогимлар билан бир вактда коаз, аорта, буйраклар, юрак-гон томир, ошкозон-ичак, опка-нафас йо'ллари азолари хам зарарланиши мамкин.

Muolajani to‘xtatmaslik kerak

Tekshiruvlarda qon tahlilida kamqonlik, ECHT 30-60 мм / с, qadar oshishi qayd etiladi. Rentgenologik tekshiruvda ikki tomonlama sakroileit 2-4 darajasi va umurtqalararo spondiloartrit aniqlanishi Bexterev kasalligi tashhisi qo‘yish uchun butarli asos bo‘la oladi.

Bexterev kasalligiga shubha qilinganda odamda HLA V27 antigeni mavjudligini aniqlash kerak bo‘ladi, ushbu antigenning aniqlanishi bu kasallikka irsiy moyillik borligidan dalolat beradi.Ушбу антиген 80-90% bemorlarda aniqlanadi.

Беморлар бутун умри давомида даволаниб юришлари лозим. Имкон топилса, хар 6 ​​ойда бир маротаба стационар шароитида йотиб муолая олишлари керак. Muntazam ravishda mahalliy sharoitda revmatolog nazoratida bo‘lishi va tekshiruvlardan o‘tib turishi zarur. Озбилармонлик билан даволаниш тавсия этилмайди. Дори воситалари йордамида, jismoniy tarbiya va физиотерапевтик usullardan foydalaniladi. Бу эса касаллик узок давр оралиг'ида ремиссия (тинч холат) да бо'лиши имконини йаратади.

Алохида тавсиялар

 • Огир юк котаришдан сакланинг.
 • Агар кун бо'йи о'тириб ишлашга то'г'ри келса, хар икки соат оралиг'ида о'рнингиздан туриб умурткани харакатга келтирувчи йенгил машкарни баджаринг.
 • Укслайдиган о'рнингиз иуда юмшок бо'лмасин, такта кароватда йотганингиз макул.
 • Эрталаб о'риндан туришдан аввал обдон керинг, гавдангизни шундай чоозингки, умурткаларингиз тортилайотганини о'зингиз хам его этинг.
 • Qaltis harakat qilishdan, yelvizakda o‘tirishdan va ayniqsa infksion kasalliklarga chalinib qolishdan o‘zingizni asrang.
 • Кишда чанг'и учиш, Ёзда сузиш машгулотларини баджариб тьюринг. Умуртка пог'онаси ва бо'г'имлар учун шифокор тавсия этган машкларни мунтазам баджариб юриш фойдали.

© Алишер ХАМРОЕВ,
оли тоифали травматолог-ортопед, тиббийот фанлари доктора.

«Сихат-саломатлик» журналы.

Foydali maqolalarni Telegram каналимизда кузатиб скучно!


Юкланмокда ...

.

Шартнома тузамиз: нимага этибор каратиш лозим?

Шартномалар - бу битим иштирокчиларининг асосий келишувларини гайд гыладиган худжятлардир. Улар мамлакат дойрасида ва ташки савдо оборотида товарлар ва молиявий маблагарнинг характератини та'минлайди.

Barcha tadbirkorlar shartnomaviy munosabatlarga kirishadilar, bu esa ulardan muayyan ishlarni talab qiladi. Джумладан корхонанинг озида шартномани имзолашдан олдин унинг лойихаси тузилади, контрагент билан келишилади, тузатиш ва ко`шимчалар киритилади, конунга мувофиклиги текширилади ва х.k.

Штатлар сони чекланмаган ва молиявий хараджатларини кискартиришга ​​маджбур бо'лмаган суб’ъектлар о`зларида тегишли бо`лимларни ташкил киладилар, у йерга шундай ишларни баджариш учун махсиллар джакариш учал махсиллар икал. Kichik biznes har doim ham bunday imkoniyatga ega boʻlmaydi, natijada bir qator savollar yuzaga keladi. Bugun biz ularning ayrimlariga javob berishga harakat qilamiz.

Шартномавый иш.Nima va qanday?

Корхонада шартномавий иш копинча расмийлаштиришга ​​то'гъри келадиган шартномаарнинг намунавий шакларини ишлаб чикиш ва тасдиклашдан бошланади. Тайёр шаблонлардан фойдаланиш вактни теджашда кулай: шартномани «бошидан» йозгандан ко'ра унга айрим аниклаштиришлар ва тузатишларни киритиш осон ва тез.

Faoliyatning хususiyatlarini inobatga olgan holda kelgusi ish uchun shartnomalarning bir nechta shakllarini tayyorlab qoʻyish mumkin.Hatto shartnomaning bir turi doirasida uning kichik turlarini koʻzda tutish mumkin. Масалан, товарлар ози олиб кетиш ва харидорга бирё'ла йоки муайян даврда партиялар билан йетказиб бериш шартларида йетказиб берилиши мумкин. Шундай килиб, контрагентлар билан о`заро муносабатларнинг хусусияти бу йерда белгиловчи омил хисобланади.

Xususan «NORMA» компанияси эксперт-юристлари томонидан ишлаб чикилган шартномалар намуналари «Корхона юристи» дастурида сакланади.

Бирок шуни тушуниш лозимки, тайёр шаблонлардан фойдаланиш тизими а’ло дараджага йетишишига хали анча бор.

Биринчидан, барча эхтимолий вариантларни олдиндан ко`за тутиб бо'лмайди ва эртами-кечми кутилмаган вазиятга то'кнаш келишга то'г`ри келади.

Иккинчидан, qachondir foydalanishga kiritilgan shartnomalar eskiradi va qonunchilikdagi dolzarb oʻzgarishlarni hisobga olgan holda qayta koʻrib chiqishni taqazo qiladi.

Шартнома бо'лимлари ва соха мутахассислари бо'лмаган ташкилотларда бу иш ким томонидан баджарилиши хам мухим. Lavozim yoʻriqnomalari ва boshqa lokal hujjatlar mavjud boʻlmagan mutlaqo kichik firmalarda shartnomalarni tuzish va rasmiylashtirish ustida qisman rahbar, bosh buhgalter va sotish bojʻy'yicha me.

Bunda shuni inobatga olish joizki, qonun cheklovlarsiz har qanday shartnomani tuzish imkonini bersada, yakuniy hujjat shakllar va ayrim hollarda mazmun jihatdan qonunchilik talablariga muvofiq kelishi keraishi.Тушунарли, факат хукук сохасидаги мутахассис бундай мувофикликни лозим дараджада та'минлаши мамкин.

Aytilganlarni inobatga olib, hech boʻlmaganda dastlabki bosqichda ishga yuristni jalb qilishni tavsiya qilamiz. Корхонада расмийлаштирилайотган шартномаларни хукукий экспериментзадан отказишга келишиб олинса, янада яхши. Бундай хизматлар учун хараджатлар катта емас ва этимолий суд хараджатлари йоки ярима санксияларида иктисод qilish hisobiga ortigʻi bilan qoplanadi.

Eng maqbul shartnoma, u qanday?

Shartnomaning hajmi unda yashiringan firiblar soniga toʻgʻri tarzda mutanosib degan qarash shakllangan. Бинобарин, контракт билан муносабатлар шаффофлигини исботлаш учун бир манода шартномадаги бетлар сонини кискартириш шарт эмас.

Шартномаларда берега нечта таркибий элементар бор:

shartnomaning rekvizitlari: tuzilgan sana va joy, roʻyхatga olish raqami;

muqaddima, unda shartnomani imzolayotgan shaхslarning nomi va huquqni belgilovchi hujjatlar (устав, ишончнома, низом ва ч.к.) корсатилади;

битим шартлари;

taraflarning manzillari, банк реквизитлари ва имзолари.

Shartnomani oʻqish va bajarish qulay boʻlishi uchun uning bandlari boʻlimlarga birlashtiriladi. Boʻlimlarning nomlari tuzilgan bitimning muhim shartlarini aks ettiradi. Shartnomaning turi va murakkabligidan qat’i nazar unda asosan quyidagi boʻlimlar koʻzda tutiladi:

Шартнома предметы;

Taraflarning huquq va majburiyatlari;

Shartnoma summasi va hisob-kitob tartibi;

Taraflarning javobgarligi;

Низоларни халкилиш тартиби;

Форс-мажор;

Якуний гойдалар.

Мохияти бойича, шартнома предмети - бу битим тарафлари козлайдиган асосий максаддир. Shartnomani keyinchalik bajarish predmet qanchalik aniq va toʻliq ifodalanganligiga bogʻliq. Shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlari toʻplami bevosita uning predmetiga bogʻliq. Уларни хам максимал равишда аник ва лонда корсатиш лозим.

Муддатлар хам мухим ахамият касб этади. Улар календарь сана йоки вакт даври билан, шунингдек мукаррар юз бериши керак болган вокеани корсатиш билан белгиланади (Fuqarolik kodeksining 145-moddasi, keyingi oʻrinlarda - FK) .Shartnomaning sana va muddatlarini koʻrsatmasdan uni bajarishning deyarli imkoniyati yoʻq. Boz ustiga yozilgan muddatlar taraflarning javobgarligini aniqlashda prinsipial ahamiyatga ega.

Джавобгарлик бойича копинча бериладиган саволлардан бири: пенья ва джарималарни йозиш керакми йоки конунга хавола берилса йетарлими? Хакикатан «Xoʻjalik yurituvchi sub’yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi toʻgʻrisida» gi Qonunda 1 jarima sanksiyalarining aniq miqdorlari keltirilgan.Biroq bizning fikrimizcha, qator sabablarga koʻra shartnomada jarima sanksiyalarining aniq miqdorlarini belgilagan ma’qul.

Биринчидан, низоларни хал цилишда конуний неустойкадан юкори бо'лса хам судлар томонидан шартномавий неустойка ко'лланади 2 .

Иккинчидан, корсатилган кунуннинг куидалари айрим хукукий муносабатларга, олайлик, иджарага нисбатан ко'лланмайди.

Qayd qilish joizki, qarzdor majburiyatni qay darajada bajarganligi, majburiyatda ishtirok etayotgan taraflarning mulkiy ahvoli, shuningdek kreditorning manfaatlari e’tiborga hawda kamliykning35.

Шартномавый неустойка мавзуси хакида бу йерда батафсил о`киш мумкин.

Форс-мажор toʻgʻrisida aytib oʻting

Енгиб бо'лмайдиган кучлар холатлари ва уларни тасдиклаш тартиби конунчиликда йозилган.

Форса-мажор holatlar jumlasiga tomonlarning irodasi в faoliyatlariga bog'l bo'lmagan табиат hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik ва boshqalar) Yoki Ижтимоий-iqtisodiy holatlar (Уруше holati, qamal, Давлат manfaatlarini ko'zlab импортировать в eksportni taqiqlash в boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib boʻlmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi 3 .

Карздорнинг шартлашувчи шериклари томонидан маджбуриятларнинг бузилиши, майбуриятни баджариш учун зарур товарищество бозорда йоглиги, гарздорда зарур пул маблагларинг бозорда йоглиги, карздорда зарур пул маблагларнинг бодчилмагиллигизм 33 (хис-бацилмагилмагилан) (33)

Fikrimizcha, shartnomada koʻrsatilgan huquqiy normalarga havola berish butunlay butarli.

Низоларни халкиламиз

Шартномани баджариш чог`ида тарафлар о`ртасида айрим масалалар бойича келишмовчиликлар юзага келиши мумкин.Масалан, shartnoma majburiyatlarini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik natijasida nizo vujudga keladi. Шартномада бундай низолар кай тарзда хал цилинишини белгилаш зарур.

Talabnomalarning mazmuni, ularni taqdim qilish tartibi, shuningdek ko'rib chiqish va javob berish muddatlari qonun bilan tartibga solinadi. Бирок, агар шартнома талабнома тартибини ко'ллэшга ко'рсатма сакламаса, факат конунда ко`зда тутилган холларда унга риоя килишга хавола бериш мумкин.

Sud tartibida ham nozik jihatlar mavjud. Джори Килинган Суд маджлисларини видеоконференцсалока тартибида отказиш тартиботи коп джихатдан тарафлари мамлакатнинг турли минтакаларида джойлашган хо'джалик ишларини ко`риб чикишни джиддиирддалаштир. Хакикатан «оддий» ишлар бойича бошка вилятга бориш учун йо'л хараджатларига энди маблаг сарфлэш шарт эмас, олис режимида иштирок этиш мамкин. Binobarin, qator holatlarda taraflarning vakillari hozircha nizoni koʻrib chiqishda shaxsan hozir boʻlishni afzal koʻrishmoqda.Shuning uchun shartnomada yuzaga keladigan nizolarni koʻrib chiqadigan aniq Sudni koʻrsatish va ehtimoliy xatarlarni oldini olgan ma’qul.

Шартномада хато: qanday toʻgʻrilanadi?

Кунунчилигимиз шартнома хатолари дэган та’рифни сакламади. Аник юридик окибатлар бу масалада белгиловчи ма'нога эга бо'лади. Масалан, дастлабки келишувлар ма'носини бузиб корсатиш натиджасида тарафлар хакикатда ко'зда тутган шартномани тузмадилар.Бу хатонирование аник мисоли. Qonunda koʻzda tutilgan shartnoma shakllariga rioya qilmaslik yoki uning mazmuniga nisbatan ayrim talablarni buzishni ham хatolar jumlasiga kiritish mumkin. Кайд qilamizki, keltirilgan misollardagi bitimlar haqiqiy emas deb tan olinadi.

Biz bu yerda haqiqiy emas hisoblanadigan bitimlarning sabab va oqibatlari haqida yozgandik.

Qolgan holatlarda soʻz yuridik oqibatlar keltirmaydigan bartaraf etiladigan bosma xato, ifodalashdagi noaniqliklar haqida borayotir.

Мисол кельтирамиз. Мол йетказиб берувчи ва харидор о`ртасида тузилган шартноманинг айрим бандларида «буйуртмачи», «сотувчи» йоки «ишлаб чикарувчи» номлари ишлатилади. Бу ташкилотда «хайотдаги хар гандай холат учун» шартноманинг битта шаблони амальда бо'либ, битимнинг хакикий шартларига шошилинч тарзда мослаштирганда содир бо'лади. Qanday bunga yoʻl qoʻymaslik haqida biz yuqorida yozganmiz.

Бундай турдаги хатолар джумласига грамматик, пунктуация оид хатолар, икки хил ифодалашдан фойдаланиш ва хавола мавджуд бо'лмаган йоки ма'носи бойича мос кельмайдиган хатолар бандга (боадиллардиган бандга).

Chamasi, shartnomani til me’yorlari va qoidalariga muvofiqligini tekshirish, shuningdek uning barcha shartlarining mantiqiy oʻzaro bogʻliqligini oʻrnatgan ma’qul. Buni shartnomani rasmiylashtirguncha amalga oshirish maqsadga muvofiq. Агар дастлабки боскичда барибир буни амальга оширишнинг илоджи болмаган болса, расмилаштирилган шартномага ко`шимча келишув тузиб, тегишли тузатишлар киритиш мумкин.

Qanday roʻyхatga olinadi va qancha saqlanadi?

Rasmiylashtirilayotgan shartnoma roʻyхatga olinib, hisobga qoʻyiladi.Qoidaga koʻra, roʻyхat raqamini shartnomani chiqarayotgan tashkilot beradi. Hisobga qoʻyishning берега nechta varianti mavjud.

Биринчи. Shartnomalarni roʻyхatga olish kitobini yuritish. Bu uslub bugun ham eng tarqalgan uslub hisoblanadi, chunki ancha sarfi kam va odatga aylangan.

Иккинчи. Roʻyхatga olishning elektron jurnalini yuritish. Мохиятан бу худди о`ша, масалан, стандартный Excel ilovasida yuritiladigan ro`yхatga olish kitobi.Toʻgʻri buning salbiy tomoni ham bor - elektr energiyasi boʻlmaganda yoki kompyuter ishida ishida ishdan chiqish sodir boʻlganda undan foydalanish imkoni boʻlmaydi.

Учинчи. Hujjatlarni toʻliq avtomatlashtirilgan tarzda hisobga qoʻyish. Hozirning oʻzida turli dasturiy yechimlar mavjud va roʻyхat muntazam toʻldirib boriladi. Бирок, этимолий техник носозликлар каби шунга о`хшаш муаммолардан ташкари дастурий махсулотлардан фойдаланиш уларни сотиб олиш ва орнатиш учун муайян молиявий хараджатларни талаб калади.Shuningdek bunday vositalarni qoʻllash uchun maхsus bilim ва koʻnikmalarni olish kerak.

Shartnomalarning qogʻozdagi originallari va ularning barcha ilovalari (спецификациялар, qoʻshimcha kelishuvlar va boshqalar) tasdiqlangan ishlar nomenklaturasiga asosan registr papkalarda saqlanishi kerak. Bajarilgan shartnomalarni saqlash muddatlari qonun hujjatlarida belgilanmagan. Biroq e’tiborni shunga qaratish joizki, хoʻjalik yurituvchi sub’yekt faoliyatini tekshirishda nazorat qiluvchi organlar tekshirilayotgan davrda rasmiylashtirilgan barcha hujjatlarning originallarini talleb q olishadi.Shuning uchun shartnomalarning originallarini qogʻozda kamida besh yil 4 saqlash, keyin esa hududiy arhivga topshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Hujjatlarni saqlash muddatlarini hisobga olish tartibini tashkilotning lokal hujjatlarida aks ettirishni maslahat beramiz.

Shuni qoʻshimcha qilamizki, oʻnlab yillar oldin shakllangan hujjatlar aylanishi tizimi ob’yektiv ravishda eskirgan va zamonaviy biznes soʻrovlariga javob bera olmaydi, chunki koʻoʻp mod vaqt resadiʻa.

Maqbullashtirish imkoniyati yuzada joylashgan: tadbirkorlik faoliyatiga AKTni keng joriy qilish shartnomaviy munosabatlarni hujjatsiz shaklga oʻtkazish imkonini beradi. Mamlakatimiz qonun ijodkori elektron hujjat aylanishiga 5 nisbatan allaqachon zarur normativ bazani shakllantirgan. Biroq qonun tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlarni roʻyobga chiqarish uchun amaliyotda barcha ishtirokchilar uchun qulay va tushunarli mehanizmlar joriy qilinishi kerak.

Якун чикарамиз ва бир канча амалий тавсиялар берамиз:

корхонада шартномавий ишни компания тадбиркорлик фаолиятининг турларидан келиб чикиб шартномалар намуналарини тайёрлашдан бошланг;

шартноманинг шакли ва мазмуни кунунчилик талаблари ва тарафарнинг хакикий келишувларига мувофиклиги юзасидан хукукий экспертиза отказишларини юристлардан илтимос цилин;

shartnoma rasmiylashtirilgandan keyin uning haqiqiy emasligini keltirib chiqarmaydigan хато aniqlangan taqdirda shartnoma matnini qoʻshimcha kelishuv bilan tuzating.

Олег ЗАМАНОВ, эксперт имиз .

Mavzu boʻyicha materiallar:

Хакикий эмас битим: сабаблари ва окибатлари

Шартномада нестойка: ярима йоки пенья


1 Oʻzbekiston Respublikasining 29.08.1998 Йилдаги 670- Я -сын Конуни.

2 Fuqarolik kodeksining 263-moddasi ikkinchi qismi; OXS Plenumining "Oʻzbekiston Respublikasining" Ходжалик юритувчи суб’ъектлар фаолиятин шартномавий-хукукий базаси то'г'рисида "ги Конунини хо'джалик судлари амалийотида каор'ллашнинг айкайда банд 10 масалайнинг.

3 Yengib boʻlmaydigan kuchlar (fors-major) holatlarini tasdiqlash tartibi toʻgʻrisidagi 15.02.2005 йилдаги 63-сын Низомнинг 2-банди.

4 Каралсин. O`zbekistn Respublikasi Soliq kodeksining 91-moddasi 11-qismi.

5 Oʻzbekiston Respublikasining “E lektron hujjat aylanishi toʻgʻrisida” gi 29.04.2004 yildagi 611-II-son Qonuni; Oʻzbekiston Respublikasining “ Elektron raqamli imzo toʻgʻrisida” gi 11.12.2003 г. йилдаги 562-II-сын Конуни; O`zbekiston Respublikasining «Elektron tijorat toʻgʻrisida» gi 22.05.2015 йылдаги О`RQ-385-сын Конуни янги тахрири; Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida» gi 02.06.2016 йилдаги 185-сын карори.

.

Дастурчилик касби, унга о'киш наркслари ва маошлар

Дастурчилик - джахон микесида иуда кадрланадиган, келажаги порлок ва анчагина даромадли касбга айланиб бормокда.

«Узбекистонда хам дастурчиликка кызыкиш ортиб борайотганини хисобга олиб», муваффакиятли дастурчилардан бири Ботир Зиятов билан сухбат уюштирдик ва ко'плаб йошларни qiziqtirayotgan саволл саволл саволл.

- Ботир он же, сиз билан ко'ришишдан олдин иш таклифлари джойланадиган сайтлардаги дастурчилар ва умуман ЭТО сохасидаги мутаксассисларга болган талаб ва маошни коолдик, хайрон колдик.Нима учун дастурчилар бунчалик кадрланади?

- Bunga asosiy sabab - IT sohasining rivojlangani. Яни биз доим хайотимизда технология билан бирга юрганимиз учун хам шундай. Misol uchun, siz ish qidirish uchun qidiruv tizimidan foydalandingiz. Дарров ко‘чага чикиб, бирор корхонанинг олдига бормадингиз йоки эллонларни ко‘рмадингиз. Шунчаки, о'тирган джойингиздан кыдырдингиз. Бу qidiruv tizimini aynan dasturchilar yaratgan.

Bundan tashqari, миллионер ро‘yxatidagi badavlat insonlarning ko‘pi IT sohasidagi gigantlardir.Мисол учун, Джеф Безос (Amazon), Марк Цукерберк (Facebook), Билл Гейтс (Microsoft) ... Уларнинг дастурлари доимий ишлаб туриши учун уларга айнан дастурчилар керак.

- Сиз ташкил этган «дастурчилар инкубатори» нинг бошка марказлардан фарки нимада?

- Biz ularga dasturlashni boshqacha usulda o‘rgatamiz, ya'ni ularning qo‘liga real loyihalar beramiz. О'кувчиларимиз дастурлашни лойихани амальга ошириш джарайонида о'рганишади. Назария ва лексиялар кам бо'либ, улар лойиха устида джамоа бо'либ ишлашади.Улар доимо иш джарайонида боалишади. Бирор корхонага ишга борса с ветчиной, хамоа бо'либ ишлашда кийналишмайди.

- Sodda qilib tushuntirganda, dasturlash o‘zi nima?

- Kundalik hayotimizda ko‘p shu holatga duch kelamiz. Мисол учун, кимдир билан сухбатлашсам, нима иш qilishimni so‘raydi. Dasturchiman desam, ko‘pchilik telefon yoki kompyuterini ko ’rib berishimni iltimos qilib qolishadi. Ko‘pchilik dasturchilarni kompyuter yoki telefonni tuzatib beruvchi sifatida tushunadi.Аслида тузатиш вазифасини баярувчилар дастурлардан фойдаланишади. Дастурчилар эса улар фойдаланадиган дастурларни яратиб беришади. Улар ийодкорлар хисобланадилар.

- Kurslarning davomiyligi qancha?

- Курслар икки хил: интенсив ва одатий шаклда ташкиллаштирилади. Интенсив шаклда давом этадиган курслар одатда 4 ой, одатий курслар еса 6 ой давом этади. Курслар 4 ойдан кам емас. Biz bolaning ishlab keta olishi uchun zarur bilimlarni shuncha vaqt ichida bera olamiz.

- Дастурчи бо'лиш канчалык кыын, я'ни бунга о'згача билим, хохиш керакми? Хар ким хам дастурчи боа оладими?

- Дастурчи бо'лиш учун хохишнинг о'зи камлик калади. Очигини айцам, дастурчи бо льш цыын, лекин дастурлашни оорганиш мамкин.

Иуда коапчилик маош йашшилиги сабаб дастурчи боалишни хохлайди. Maosh sabab dasturchi bo‘lishni istaganning ko‘pi muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Бошида пул эмас, йашши дастурчи бо льш максад килинса, дастурлашни органиш мамкин.

Bundan tashqari, dasturchi bo‘lishni xohlagan kishida fikrlash qobiliyati yaxshi bo ’lishi kerak.

- Айтайлик, менда дастурчи бо́лишга хохиш бор. Sizning oldingizga keldim. Menga yana nima kerak bo‘ladi?

- Дастурлашга кириб келган вактингизда сиздан ноутбук талаб гилинади. Бизнес озимиз ветчина ноутбукук беришимиз мамкин. Размер боеприпасов о'зингизда доимий ишлашга шаксий ноутбукук бо'лиши керак.

Шунингдек, сиздан компьютер саводхонлиги хам талаб этилади.Axir dastur tuzmoqchi bo‘lgan odam eng oddiy dasturlardan foydalanishni bilmasligi mumkin emas.

- Дастурлаш тилларининг бир-биридан фарки нимада ва хозирда истикболи дастурлаш тилларига гайсилар киради?

- Дастурлашнинг алохида-алохида йо'налишлари бор. Мисол учун, веб-сайтлар - дастурлашнинг веб дастурлаш йо'налиши, телефонлар эса мобил дастурлаш йо'налишида амальга оширилади. Kompyuterlar esa desktop dasturlash olami, o‘yinlar uchun o‘yin dasturlash olami kabilarga bo‘linib ketadi.

Айнан шу йерда сиз дастурлаш тилларини танлаб олишингизга то'г'ри келади. Ya'ni veb dasturlash uchun siz php, python, javascript dasturlash tillaridan birini tanlashingiz mumkin. Йоки мобил дастурлар учун ява, свифт каби дастурлаш тиллари бор.

Дастурлаш тилларини бир-бири билан солиштириш то'г'ри эмас. Хар бир дастурлаш тилининг о'з максади бор.

Хозирги кунда иуда коп дастурчилар ишлатадиган машхур дастурлаш тиллари - питон, javascript ва ява кабилардир.O‘zbekistonda esa php, python, java ko‘proq ommalashgan.

- Yaxshi dasturchi bo‘lishga qancha vaqt va mablag ‘kerak bo ’ladi?

- Yaxshi dasturchi bo‘lish qimmat hamda uzoq vaqt talab qiladi. Бошловчи дастурчилар курсларни тугатиб, якши дастурчиман дея олмайди. Chunki yaxshi dasturchi yillar davomida shakllanadi.

Boshlovchi dasturchi darajasiga erishish uchun 10–11 миллионов со‘м маблаг ‘талаб гилинади. Ammo buncha mablag‘i bo‘lmaganlar dasturlashni YouTube orqali o ’rganishsa ham bo‘ladi.Faqat bu uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Masalan, o‘zim ham dasturlashni o‘rgatadigan videolarni YouTube’ga joylab boraman.

- Дастурлаш билан шуг'улланайотганингизга канча вакт бо'лди?

- Дастурлашни 2009 йильда бошлаганман. 2011 йылдан бошлаб ИТ корхоналарида дастурчи бо'либ ишлаганман. У пайтда бепул ишлаганман. Шу vaqtgacha 50dan ortiq loyihada qatnashganman. Bularning ichida O‘zbekistondagi yirik loyihalar ham bo‘lib, ularda bosh dasturchi bo‘lganman.

- Узбекистонда дастурлашга бо'лган талаб гандай ва йош дастурчилар канча ойлик олиши мумкин?

- O‘zbekistonda yaxshi dasturchilarga doim yuqori talab bor. Ko‘pchilik ularni qidirib yuradi. Йош, я'ни дастурлашга янги кириб келган дастурчилар 200 долларов атрофида ойлик олади. Улар таджриба орттириш учун бепул ишлаша хам бо'лади, чунки бошида уларга талаб йукори бо'лмайди. Шу холатда сабр килиб, йош дастурчи 1 йил ишласа, маоши 800 долларга чикиши мамкин.

Дастурчиларнинг маоши уларнинг иш таджрибасига то'гридан то'г'ри бог'лик.

- «Узбекистонда коп йиллик таджрибага эга кучли дастурчиларнинг маоши канча»?

- O‘zbekistonda yaxshi dasturchilarga 1000–3000 долларовгача ойлик беришади. Бу асосан уларнинг qiladigan ишига бог'лик.

- O‘zbekistonda turib, chet el uchun ishlash imkoniyati dasturlash sohasida ham bormi?

- Хозирги кунда чет эльдаги ИТ корхоналари бошка давлатлардаги арзон ищи кучини осша давлатнинг оазида ишлатишади.Ya'ni ular o‘z dasturlarini autsours qilib, boshqa davlatga chiqarishadi. Бунда беспроигрышный холати юзага келади, яни бунда ИТ корхонаси кам хараджат калади, улар берайотган маош эса дастурчи учун иуда йакши хисобланади. Бунда икки томон хам ютади.

O‘zbekistonda ham hatto jamoa bo‘lib, ishlab, o‘z xizmatini chet elga sotayotgan dasturchilar ko‘paymoqda. Улар 4000–6000 долларовгача даромад олишади.

- Дастурловчи о‘qituvchi sifatida O ’zbekistonda yoshlarning dasturlashni o‘rganishga bo‘lgan qobiliyatini qanday baholaysiz?

- Уз таджрибамдан айтадиган болсам, дастурлашни оорганадиган болаларни икки тоифага бо́лиш мумкин: биринчи тоифадагилар пул топиш учун дастурчи бо́лишни истайдиганлар.Иккинчиси - дастурлашга кызыккани учун дастурлашни о’рганишни истайдиганлар. Ikkinchi toifadagilarning muvaffaqiyat qozonishi ehtimoli ko‘proq.

O‘zbekistoning turli joylaridan dasturlashni o‘rganishga istak bildirganlar bor. Ammo ularning ba'zilarida mablag ', компьютер бо'лмайди йоки ба'зи джойларда интернет йаксши ишламайди. Умуман ольганда, узбек дастурчиларин иктидори йаксши, хатто буни чет эльда хам этироф этишади.

Ma'lumot o‘rnida, Botir Ziyatov asos solgan o‘quv markazi bilan quyidagi forma orqali ariza berilsa, markaz vakillari siz bilan bog‘lanishadi: https: // forms.amocrm.ru/ccrmmm

Манзил: Тошкент шаксар shayxontoxur tumani Навои кучаси 37

Телефон: +998 95 341 42 42

Telegram: t.me/proneo_uz

.

Sil kasalligini dorilarga chidamli turlari - Avitsenna.uz

Сил касаллиги юкумли касаллик хисобланиб, уни сил тайокчалари (Кох бактерияси) келтириб чикаради.Бу касалликнинг о'зига хослиги сурункали то'лкинсимон кечиши билан бошка хасталиблардан аджасталиклардан.

Термини «Туберкулёз» и др. Бор франсуз олими Лайенник таклиф гылган бо'либ, объединяющий лотин тилидаги ма'носи «Бо'ртмача» ма'носини англатади. Sil kasalligini keltirib chiqaruvchi bakteriyalarni Nemis olimi Роберт Кох биринчи бо льб 1882 и 24 марта кашф этган.

Qiziqarli tomoni shundaki, OIV (OITS) инфекция организмда yangi dunyoga kelgan virus genomaona virus genomidan farqli bo‘lib, ko‘payish xususiyatiga ega. Сил касаллигида ветчина сил тайокчаларини сил дориларига чидамли тури (L-formasi, MLU, SHLU) пайдо боэлиши мумкин. Лекин OIV (OITS) инфетцияси билан зарарланган инсонларга хозирги кунда давоси топилгани йо'к, аксинча сил касалланган беморларга даво хоралари аникланиб, хозирги кунда сил беморлари бу дарддасо даволшаниб ойл.

Kasallik qo‘zg‘atuvchilari, asosan sil bilan xastalangan (sil mikrobakteriyalarini ajratuvchi) bemor odam hisoblanadi. Юкиш йо'ллари хаво-томчи, хаво-чанг, алиментар йо'ллари хисобланади. Бемор йо'талганида, аксирганида ог'из-бурундан балг'ам ва со'лак томчилари атроф-мухитга тушиб, таркалади ва сог'лом одамлар нафас йо'лларига кириб касаллик келтириб чикариши мумкин. Sil mikobakteriyalarini ajratuvchi bemor balg‘amida 1 суткада o‘rtacha 15-20 млн. Сил tayoqchasi ajratilishi mumkinligi aniqlangan.Одам коэп то‘планадиган джамоат джойларида, метро айникса, автобус, трамвайларда хаво-томчи йо‘ли о‘та хавфли хисобланади. Ундан ташкари балгам ва солак томчилари атроф-мухит предметларига тушиб котиб, яна чанг заррачалари билан хавога котариб, инсонларни зарарлантириши мумкин. Алиментар йо'л билан сил билан касалланган корамол сути, го'шт махсулотлари исте'мол цилинганда юкиси мамкин.

Сил микобактерияси дейарли барча инсонлар организация учраши мамкин, лекин барча инсонлар хасталанмайди.Чунки нисбатан мойиллик бо'лган такдирда касаллик келиб чикади. Силга мо-йиллик-бу инсон оргами касалликка карши кураш qobiliyati я’ни иммунитетига богаликдир. Тез-тез шамоллаб турдиган, узок муддат гормон кабул килган, кандли диабет, рухий, гийохванд, спиртли ичимликларни коп кабул килувчи, тамаки чекувчи, орттирилган иммунный танкислиги шауртиги синдромикий , коп вакт совук шароитида мехнат каладиганлар, йоши улгайган инсонлар сил билан хасталаниш хавфи юкори гурухларга киради.

Sil kasalliginnig qo‘zg‘atuvchilari nafas olish va hazm qilish sistemasi orqali organmga tushib, asosan o‘pka tizimini shikastlaydi. Базан касаллик коаз, тер, лимфа тугунлари, джинси ва сийдик йо’ллларини зарарлайди.

Davolash jarayonida muntazam ravishda balg‘am sil tayoqchalariga tekshirilib turiladi. Силни самарадор даволаш учун шифокор ко'рсатмалари аник, о'з вактида баджарилиши керак. Хозирги замонда силга карши бир канча дорилар мавджуд бо'либ, улар сил тайокчалари осиши ва копайишини тохстатади.Агарда беморлар врач-фтизиатрлар маслахатини писанд qilmasdan dorilarni pala-parish qabul qilsalar dorilarga turg‘unlik hosil bo‘lishi yuzaga keladi.

Hozirgi kunda viloyatimizning Farg'ona, Marg'ilon, Qo'qon shaharlari, Beshariq, Buvayda va Rishton tumanlarida sil касаллигини эрта ва дори дармонларга тург'ун бо'лганарат шаклларини тезклариан генерирующий приложение «6» о'рнатилиб, доридармонларга (биринчи катор дориларига кирувчи рифампицинга) тург'ун бо'лган шакларини тезкор аниклашга эришилмокда.Ушбу аппарат билан 2 соат мобайнида керакли тахлил натияларини 99 фоизга олишимиз мумкин. Бундан ташкари, вилоят силга карши кураш диспансери qoshida ташкил килинган водий ахолиси учун хизмат ко'рсатадиган бактериологик лаборатория боалимида Германияиядан келтирилган замонавий аппарат мавджуд.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, sil bilan kasallangan bemorlar davolanish algaritmlariga rioya qilmasliklari natijasida kelgusida barcha dorilarga (yirinchi va ikkinchi qorilarga.

Н. АХМЕДОВ, Ферганский вилоят силга карши кураш диспансери
ташкилий-услубий боълим мудири.
Х.АБДУЖАББОРОВ, журналист.
silning-davosi-bor.uz

Foydali maqolalarni Telegram каналимизда кузатиб скучно!


Юкланмокда ...

.

Tadbirkorlik faoliyatining turlari va shakllari »TALABA.SU

Tadbirkorlik faoliyati turlari xilma-xildir. Фаолият максади, тури ва йо`налишларига караб тадбиркорлик фаолиятин ишлаб чикариш, тиджорат, молиявий ва консалтинг турларини аджратиш мумкин.

Qayd etilgan ushbu tadbirkorlik faoliyatining har bir turi kichik turlarga bo`linadi. Мавджуд тадбиркорлик фаолияти турларини чизма шаклида куйдагича ифода этиш мумкин (2-чизма).

Ishlab chiqarish tadbirkorligini tadbirkorlik faoliyatining asosiy turi desak xato bo`lmaydi. Зеро, бундай тадбиркорлик фаолияти туфайли махсулот, товарлар ишлаб чикарилади, хизмат корсатилади, малам ма`навий кадриятлар юзага келади.

O`zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o`tishning dastlabki yilla-rida tijorat tadbirkorligi yaxshi rivojlandi. Tadbirkorlik faoliyatining бу тури товар ва xizmatlarni sotib olish va sotish jarayonlarini amalga oshirish bilan ta`riflanadi, chunki bu sohada qisqa vaqat orasida daromad olish mumkin.Agar ishlab chiqarish korxona samaradorligining 10-12% ini tashkil qilsa, tijorat faoliyati esa bu ko`rsatkichni yana 20-30% ga oshiradi.

Молиявий тадбиркорлик тадбиркорлик сохасинин алохида олинган турига киради. Uning faoliyat sohasi qiymatlarni alma-shinishi va almashtirilishidan iborat. Молиявий фаолият иш-лаб чикариш, тиджорат сохасини хам камраб олиши мумкин. Шу-нингдек, молиявий тадбиркорлик мустакил банк ва суг`урта муассасалари шаклида хам фаолийат корсатади.

Keyingi vaqtda O`zbekistonda tadbirkorlik faoliyatining konsalting (maslahat) turi rivojlanmoqda.Бу tadbirkorlik turi ko`p yo`nalishlardan iborat bo`lib, kelajakda yaxshi rivojlanib ketishiga jahon iqtisodiyoti taraqqiyoti guvohlik beradi.

Tadbirkorlik faoliyati turlari nisbatan mustaqil bo`lib, bir-birini to`ldirib keladi. Tadbirkorlik faoliyatining barcha turlarini belgi-lab beruvchi ishlab chiqarish tadbirkorligining ustuvorligini tan olish kerak.

Innovastion, ilmiy-texnik faoliyat, tovarlarni bevosita ishlab chiqarish, xizmat ko`rsatish va shu sohadagi axborot bilan ishlash faoliyati ishlab chiqarish tadbirkorligiga kiradi.Ишлаб чикариш билан шуг`улланмокчи бо'лган хар бир ишбилармон тадбиркорлик фаолиятин кайси тури билан шуг`улланишини, канака махсулот ишлаб чикаришини, чандай ксизмат ко` белсатишини олиндан олдиндан. Шу иш амалга ошгандан кейин тадбиркор маркетинг билан шуг`улланади. Товарга бо'лган талабни билиш максадида у товарнинг потенциальный исте'молчилари, хари-дорлари, улгурджи ва чакана савдо билан шугъулланувчи ташки-лотлар билан алока килади. Muzokaralar ishbilarmon va bo`lajak xaridorlar o`rtasida shartnoma tuzilishi bilan yakunlanadi.Тузилган шартнома тадбиркорликдаги таваккалчиликнинг олдини олишга имкон беради. Шу ишлар амалга ошмаса, тадбиркор факат ог`заки ва`далар асосида ишлаб чикариш фаолиятини бошлайди. Shakllangan barqaror bozor sharoitida rivojlangan mamlakat-larda og`zaki kelishuvlar ishonchli kafolat bo`lib, kerak bo`lgan hollarda shartnoma, bitim shaklida rasmiylashtiriladi. Biroq, bizning mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti endi shakllanayotgan davrda og`zaki bitimlarning kafolati past va tavakkalchilik kuchlidir.

Venchur biznesi, ya`ni Innovastion tadbirkorlik keyingi vaqtda ancha rivojlandi va u tavakkal biznesi turiga kiradi. Biznesning bu turi yangi texnologiyalarning joriy etilishi bilan bog`liq. Venchur biznesi yuqori texnologiya sohasida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar natija-larini tijoratlashtirish bilan bog`langan. Бу сохаларда самара олиниши кафолатланмаган. Ya`ni ma`lum tavakkalchilik mavjud. Янги ва анг янги texnologiyalarni joriy qilish bilan shug`ul-lanuvchi ilmiy-texnika firmalarga venchur firmalar deyiladi.Уларнинг даромади кафолатланмаган бо'либ, фаолияти таваккал капитал билан бог'лик.

Shuni ta`kidlash kerakki, kichik korxonalar Innovastion tadbirkorlikni rivojlantirishda katta rol o`ynaydi. Venchur biznesi o`zining egiluvchanligi bilan Innovastion ishbilarmon-like boshqa shakllariga qaraganda qator ustuvorlikka egadir.

O`zbekiston Respublikasida «Tadbirkorlik to`g`risida» gi qonuninng 5-moddasiga binoan tadbirkorlikning quyidagi shakllari mavjud:

 • якка тартибдаги тадбиркорлик;
 • xususiy tadbirkorlik; - хамоа тадбиркорлиги; - аралаш тадбиркорлик.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik - tadbirkorlik faoliyatini Amalga oshirishning анг oddiy shakli bo`lib, уни ташкил qilish tartibi Узбекистон Республикаси Vazirlar Mahkamasining 1995 YIL 14 fevraldagi qarori билан tasdiqlangan «Узбекистон Respublikasida xususiy tadbirkorlik to`g`risidagi Низом» билан belgila -нади. Ushbu nizomga muvofiq yakka tadbirkor o`z faoliyatini yuridik shaxs tashkil qilmay amalga oshirishi mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkorlar odatda mayda ishlab chiqarish bilan shug`ullanadilar.

Якка тартибдаги тадбиркорлик о`з навбатида икки турга бо'линади: - шаксий тадбиркорлик; - биргаликдаги тадбиркорлик.

Shaxsiy tadbirkorlik tushunchasi «Tadbirkorlik ва tadbirkorlar faoliyatining kafolatlari to`g`risida» ГИ qonunning 15-moddasida quyidagicha Байон etiladi: «Shaxsiy tadbirkorlik Yakka tartibdagi tadbirkorlarning o`zi tomonidan мулк huquqida, shuningdek, mulkka egalik qilish ва (Yoki) undan foydalanishga лет `l qo`yadigan o`zga mulkiy huquq tufayli o`ziga tegishli bo`lgan mol-mulk negizida mustaqil ravishda amalga oshiriladi».

Ushbu qonunning 16-moddasiga binoan birgalikdagi tadbirkorlikka quyidagilar kiradi:

 • эр-хотиннинг умумий мол-мульки негизида амальга ошириладиган оилавий тадбиркорлик;
 • дехкон хо`джалигининг умуми биргаликдаги мульки негизида амалга ошириладиган дехкон хо`джалиги;
 • o`zlariga umumiy ulushi mulk huquqida tegishli bo`lgan umumiy mulk negizida yakka tartibdagi tadbirkorlikni amalga oshiradigan shirkat xo`jaligi.

Yuridik shaxs tashkil qilmay, o`z faoliyatini amalga oshiradigan tadbirkor sifatida ro`yxatdan o`tkazilgan jismoniy shaxsga davlat ro`yxatidan o`tkazilganligi ha`n sharidoma jiladishni guvoxUshbu guvohnoma bankda hisob-kitob varag`i ochish, soliq organlaridan ro`yxatdan o`tish, muhr va boshqa rekvizitlarni tayyorlash uchun asos bo`lib hisoblanadi.

Узбекистан Республика «Хусусий тадбиркорлик то`г`рисидаги Низом» да хусусий тадбиркорлик фаолиятига куйидагича та`риф берилган:

Xususiy tadbirkorlik - bu fuqarolar (alohida fuqaro) tomo-nidan o`zlarining tavakkalchiliklari va mulkiy javobgarliklari ostida, shaxsiy daromad (foyda) olish maqsadida amalgaikshosık

Xususiy tadbirkorlikning yakka tartibda faoliyat ko`rsata-yotgan tadbirkorlikdan farqi shundaki, bu erda faoliyat ko`rsa-tuvchilar o`z faoliyatini yollanma ishchi kuchi yordamida olib boradilar. Улар юридик шакс сифатида иш ко`радилар ва о`з корхо-наларини давлат ро`иксатидан отказишга майбурдирлар.

Джамоа тадбиркорлиги - бу бир гурух фукароларнинг о`зларига макул болган мулькчилик шаклларида джамоаларга бирлашиб, джамоа корсоналарини ташкил гилишлари ва шу асосда тадбир-корлиш амирлиш фаолийат.

Jamoa tadbirkorligi faoliyati firmalar faoliyatida o`z ifodasini topadi. Фирма - муайан турдаги махсулот ишлаб чикаришга ​​ва хизмат корсатишга иштисослашган, бозордаги талаб ва таклифга караб иш тутадиган, иктисодий джихатдан эркин ва мустакил корхонадир.

Xususiy firma deganda ayrim shaxs yoki oilaga tegishli bo`lgan, yakka xususiy mulkka asoslanib faoliyat ko`rsatadigan korxona tushuniladi.

Фирменное напоминание турлари иуда коп, уларни чизмада куйидагича тасвирлаш мумкин (3-чизма).

Ширкат фирма бир неча сохибнинг мулькини бирлаштириш ва тадбиркорликдан олинадиган фойдани бахам ко`ришга ​​асосланган шерик-чилик корхонасидир.

Akstiyadorlik jamiyati - bu jismoniy shaxslar kapitallarining birlashuvi bo`lib, u akstiyalar chiqarish yo`li bilan tashkil etiladi.

Jamiyat jamlangan kapitaliga qarab maxsus qimmatli qog`oz - акстия чикаради. Akstiyani sotib olganlar hissadorlarga aylanishadi va foydadan o`z hissasi - divedendni olib turadilar.Акстиядорлик джамияти о`з маджбурият-лари бойича о`зига тегишли бутун мол-мульк билан джавобгар хисобланади. Akstiyadorlar jamiyati majburiyatlari bo`yicha javobgar emas va uning faoliyati bilan bog`liq zararlar uchun faqat o`zlariga tegishli akstiyalar qiymati doirasida javobgar hisoblanadi.

Akstiyadorlik jamiyati ochiq va yopiq turda bo`lishi mumkin.

Ochiq turdagi akstiyadorlik jamiyati - бу akstiyadorlari o`zlariga tegishli akstiyalarni boshqa akstiyadorlarning roziligisiz erkin tasarruf qila oladigan jamiyat.У chiqaradigan akstiyalariga ochiq obuna o`tkazish va ularni erkin sotish huquqiga ega. Ta`sischilarning eng кам сони хам cheklanmagan. Ochiq turdagi AJ uchun ustav fondining eng kichik miqdori AJ ro`yxatidan o`tkazilgan sanada qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqi summasining ikki yuz barobari miqdoriga teng bo`lishi kerak.

Yopiq turdagi akstiyadorlik jamiyati - бу akstiyalari nomlangan (egasi yozilgan) ва ular faqat AJ ta`sischilari o`rtasida taqsimlangan jamiyatdir. Uning akstiyalari qimmatli qog`ozlar bozorida muomalada bo`lishi jamiyat Nizomiga binoan man etilgan yoki cheklangan bo`ladi.Yopiq turdagi AJ uchun ustav fondining eng kam miqdori - AJ ro`yxatdan o`tkazilgan sanada qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqi summasining kamida yuz barobari miqdoriga teng bo`lishi kerak.

O`z tarkibidagi akstiyadorlik jamiyatlarni nazorat paketlarini egallash bilan korporastiyalar xolding kompaniyalariga aylanadi.

Xolding iborasi inglizcha «холдинг» so`zidan olingan bo`lib, ega ma`nosini beradi. Xolding компания - бу мульк егалари томонидан бир канча мустакил акстиядорлик джамиятлари фаолиятини назорат килиш максадида ташкил этилган хисадорлик джамиятидир.Xolding компанияси таркибига кирувчи акстиядорлик джамиятлари «акстияларининг назорат пакети» компания ixtiyorida bo`ladi. Бундан максад акстиядорлик джамиятлари фаолиятлари устидан назорат о`рнатиш ва дивидендлар ко`ринишида фойда олишдир.

Аралаш холдинг - назорат ва бошкарув вазифалари билан бир каторда саноат, савдо, транспорт, кредит-молья ва бошка соха-ларда тадбиркорлик фаолияти билан хам шугъулланиш максадла-рида тузилади.

Давлат корхоналари - бу давлат мульки болган ва унинг назорати остида ишловчи корхоналар бо`либ, улар ишлаб чикаришдаги давлат секторини ташкил этади, англ мухим ва мас`улиятли вазифалар бацифала вазифалар .

Qo`shma (aralash) korxonalar xususiy, davlat va jamoa mulkining aralash mablag`lariga tayanadi. Аралаш фирмалар миллий ва xorijiy kapitalga tayangan hissadorlik qoidasiga binoan tashkil topadi, foydasi shunga qarab taqsimlanadi.

Концерн - бу ишлаб чикариш диверсификастияси, яни корхоналарнинг фаолият сохалари ва ишлаб чикарадиган махсулотлари туриндж кенгайиши, янгиланиб туриши асосида таркиб топадиган йирик копрастимокли. Констерн таркибига саноат, транспорт, савдо, банк каби тармокларга тегишли, айрим холларда, дунионинг ко`пгина мамлакатларида джойлашган унлаб ва юзлаб корхоналар ixtiyoriy asoslarda kiradi.Констерн таркибига кирган корхона ва ташкшютлар орасида о`заро корпорацийаланган тург`ун алокалар мавджуд бо`либ, улар констерн rivoji йо`лида умуми молиявий ресурслардан ва ягона ягона-текслярд илмиярд илмиярд илмиярд илконий.

Konsorstium - бу аник иктисодий лойихаларни амальга оширишни максад килган корхоналарнинг муваккат бирлашмасидир.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhiti va unga ta`sir etuvchi omillar

.

Qotir - yuqish yo'llari, patogenzi, turlari, alomatlari, tashxislash, davolash

Q ο tir (lοt. scɑbies , rus. Chesottkɑ, рус. Чесоткοткɑ, рус. Чесоткοткɑ, rus. 'тир kɑnɑsi, qο'tir qichitmɑsi (лит. Sɑrcοptes scɑbiei vɑr. hοminis ) tοmοnidɑn chɑqirilɑdigɑn ɑkɑrοdermtit guruhidɑgi kɑriɑz. Qο’zg’ɑtuvchining nοmi qɑdimgi yunοnchɑ σάρξ (gο’sht) vɑ κόπτειν (кемириш, g’ɑjish, kesish) vɑ lοtinchɑ sc10shɑnο Kɑsɑllikning xɑrɑkterli belgilɑri qichish vɑ pɑpulοvezikulyοz tοshmɑ bο’lib, bɑ’zɑn tοshmɑlɑrni qɑshish nɑtijɑsidɑ infktsiyɑ tushishi sɑbɑb ikkilmchi yiring. Insοnlrdɑ qο’tirning yuqοri dɑrɑjɑd yuqimliligi qο’tir kɑnɑsining qisqɑ muddtdɑ inson terisigɑ kirishi bilɑn tushuntirilɑdi. Ushbu vɑqt οrɑlig’i 15-20 dɑqiqɑni tɑshkil qilɑdi.

Kɑsɑllikni ο’rgɑnish trixi

Qο’tir kɑsɑlligining birinchi tɑ’’riflɑri 2500 yildɑn kο’prοq vɑqt οldin qɑyd qilingn.Qɑdimgi Yunοnistοndɑ qο’tir «psοrɑ» ɑtɑmɑsi bilɑn birlɑshtirilgn teri kɑsɑlliklɑri guruhigɑ kiritilɑrdi. Qdimgi Rimd qο’tir «skɑbies» deyilgn, bu nοm bugungi kungɑchɑ sɑqlɑnib qοlgɑn. Ο’rtɑ ɑsr kitοblɑridɑ qο’tirning pɑrɑzitɑr tɑbiɑti hɑqidɑ fikrlɑr keltirilgɑn. Kɑsɑllikning rivοjlɑnishidɑ qο’tir kɑnɑlɑri rοlining ishοnchli dɑlillri fɑqɑt οptik mikrοskοp yɑrɑtilgɑndɑn keyin pɑydο bο’ldi. 1687 yildɑ itɑlyɑn shifοkοr Giοv ɑ п Cοsimο Bοnοmο vɑ fɑrmɑtsevt Ди ɑ chintο Cestοni Биринчи mɑrtɑ qο'tir kɑnɑlɑri vɑ zɑrɑrlɑnishdɑn sο'ng rivοjlɑnɑdigɑn tipik Тери ɑlοmɑtlɑri οrɑsidɑgi bοg 'liqlikni tɑsvirlɑb berdilɑr.ɑynɑn ulɑr kɑsɑllik mikrοskοpik οrgɑnizm tοmοnidɑn chɑqirilgn bοlishi mumkinligini ytishdi.

Kɑsɑllik etiοlοgiyɑsi vɑ pɑtοgenezning toο’liq vɑ ishοnchli tɑvsifi 1844 yildɑ nemis dermɑtοlοgi Ferdin ɑ nd Xebr tο .

Epidemiοlοgiyɑ

Qο’tirning glοbɑl epidemiοlοgik tɑsviri hɑqidɑ niq mɑ’lumοt yο’q. Эдинбург (1815–2000 гг.) В Дуний (1900–1970) bο’yichɑ nisbɑtɑn ishοnchli stɑtistik hisοt mɑvjud.Ushbu mɑ’lumοtlɑrgɑ kο’rɑ, teri kɑsɑlliklɑri bilɑn οg’rigɑn bemοrlɑrning tɑxminɑn 5 фоизи бутун kuzɑtish dɑvridɑ qο’tir bilɑn kɑsɑllɑnishgɑn. Kɑsɑllnishning keskin οrtishi urush vɑqtid kuzɑtilgɑn vɑ qο’tir ɑhοlining 30 fοizigɑch qismini zɑrɑrlɑgn.

Qο’tir bilɑn kɑsɑllɑnishning 7-30 yil dɑvriyli toο’lqinli xususiyɑti hɑqidɑ nɑzɑriy mɑvjud. Birοq, bu nɑzɑriyɑlɑr jiddiy tɑnqidgɑ οlingɑn. Бир qɑtοr skɑbitsidlɑrgɑ qɑrshi chidmliligining rivοjlɑnishi tufɑyli qο’tir kɑnɑsi ɑgressivligining siklik ο’sishi hɑqidɑ dɑlillɑr mɑvjud.Yɑshɑsh shɑrοitlɑri, οziqlɑnish vɑ gigienɑning yοmοnlɑshuvi, οdɑmlɑrning бир jοydɑ tο'plɑnishigɑ οlib kelɑdigɑn urushlɑr, tɑbiiy οfɑtlɑr, οchlik vɑ bοshqɑ ijtimοiy hοdisɑlɑrdɑ kɑsɑllɑnish chɑqnɑshlɑri qɑyd qilinɑdi.

Qο’tir bilɑn kɑsɑllɑnish mɑvsumiy xɑrɑkterg egɑ. Россий вɑ бошкɑ йɑкин МДХ мɑмлɑкɑтлɑридɑ бу куз-киш мɑвсумидир. Исроил ɑrmiyɑsidɑgi 20 yillik kuzɑtish nɑtijɑlɑridɑ hɑm xuddi shundɑy mɑ’lumοtlɑr οlingɑn. Kɑsɑllikning mɑvsumiyligi, qismɑn, kɑnɑlɑrning biοlοgik xususiyɑtlɑri bilɑn tushuntirilɑdi, ulɑrning hοsildοrligi sentyɑbr-dekɑbr οylɑridɑ mɑksimɑl dɑrɑjɑgɑ yetɑdi, shuningdek, sοvuq shɑrοit qο'tir kɑnɑlɑri tɑshqi muhitdɑ οmοn qοlishigɑ yοrdɑm berɑdi.Bundɑn tɑshqɑri, sοvuq οdɑmlɑrni Bir jοydɑ tο'plɑnishigɑ undɑydi vɑ terlɑshini kɑmɑytirɑdi (chunki тер bilɑn ɑntimikrοb peptidlɑr chiqɑrilɑdi, ulɑrgɑ qο'tir kɑnɑlɑri hɑm qismɑn sezgir bο'lɑdi). G’ɑrbiy ɑfrikɑ mɑmlɑkɑtlɑridɑ hɑm sοvuq vɑ qurg’οq mɑvsumlɑrdɑ eng yuqοri kɑsɑllɑnish kο’rsɑtkichlɑr qɑyd etilgɑn. Iqlimning mɑvsumiyligi kuzɑtilmɑydigɑn jοylɑrdɑ (Bɑnglɑdesh, Gɑmbiyɑ, Brɑziliyɑ) qο’tir bilɑn kɑsɑllɑnish hοlɑtlɑri yil dɑvοmidɑ teng tɑqsimlɑnɑdi.

Qο’tir hɑm epidemik , hɑm endemik kechishi mumkin.Spοrɑdik chɑqnɑshlɑr industriɑl rivοjlɑngɑn mɑmlɑkɑtlɑr учун xɑrɑkterli bο'lib, kɑsɑllik ɑsοsɑn uyushtirilgɑn yοtοqxοnɑlɑr (hɑrbiy kɑzɑrmɑlɑr, internɑtlɑr, bοlɑlɑr uylɑri, ο'quv yοtοqxοnɑlɑri, qɑmοqxοnɑlɑr, tibbiy muɑssɑsɑlɑr vɑ bοshqɑlɑr) yοki jɑmiyɑtning ɑsοtsiɑl qɑtlɑmlɑridɑ lοkɑlizɑtsiyɑlɑnɑdi. Кундуз kunlɑri birlɑshɑdigɑn kοllektiv ɑ'zοlɑri (mɑktɑbgɑchɑ tɑ'lim muɑssɑsɑlɑri guruhlɑri, ο'rtɑ vɑ οliy ο'quv yurtlɑri ο'quvchilɑri, mehnɑt jɑmοɑlɑri) οdɑtdɑ epidemiοlοgik xɑvfni ɑks ettirmɑydi. Bundɑy mɑmlɑkɑtlɑrdɑ kɑsɑllɑnishning umumiy dɑrɑjɑsi pɑst.lingliyɑ vɑ Uelsning 1994–2003 гг. yillɑr mɑ’lumοtlɑrigɑ kο’rɑ, erkɑklɑr οrɑsid yiligɑ 100 ming kishi sοnigɑ 351, yοllɑr uchun esɑ 437 tɑ kɑsɑllɑnish qɑyd etilg.

Birοq, bir qɑtοr mɑmlɑkɑtlɑrdɑ kɑsɑllɑnishlɑr ɑnchɑ yuqοri vɑ 40-80 fοizgɑ йетиши мамкин. ɑyniqsɑ, Sub-sɑhrο ɑfrikɑ xɑlqlɑri, ɑvstrɑliyɑ vɑ Yɑngi Zellɑndiyɑ hοlisi οrɑsidɑ bemοrlɑr ɑyniqsɑ kο’p, bu ehtimοl, ulɑrningiyοzil

Umumn, XX srning οxiridɑ qο’tir bilɑn kɑsɑllɑngɑnlɑr sοni 300 milliοngɑ n (dunyο ɑhοlisining 5 fοizi).

Qο'tirdɑn dunyοdɑ yοsh bοlɑlɑr kο'prοq zɑrɑr kο'rɑdi, бу ulɑrning qο'zg'ɑtuvchigɑ qɑrshi immuniteti yο'qligi vɑ kɑsɑllɑngɑnlɑr terisi bilɑn тез-тез ɑlοqɑ qilishi bilɑn bοg'liq. Российɑд взийт бирοз бοшкɑчɑ. ɑsοsiy xɑvf - hοlining fɑqɑt ο’ndɑn bir qismini tɑshkil etɑdigɑn ο’smirlɑr οrɑsid keng tɑrqɑlgɑn bο’lib, umumiy kɑsɑllɑnishlr k

Yuqish yο’llɑri

Qο’tir bilɑn zɑrɑrlɑnish deyɑrli hɑr dοim teri bilɑn bevοsitɑ kοntɑkt qilgɑndɑ sοdir bο’lɑdi.Джинси ɑlοqɑ yο’li ustundir. Боллɑр к kпинчɑ кɑсл οт-онɑлɑри билɑн бир тошɑкдɑ йтгɑндо кɑсɑллɑнишди. Tο’plngɑn kοllektivlɑrdɑ bοshqɑ bevοsitɑ teri kοntɑktlɑri (kοntɑktli spοrt, bοlɑlɑrni tɑshish, tez-tez vɑ kuchli qο’l berib kο’rishishlɑr v bɑgshqll). Gɑrchi Bir nechtɑ qο'llɑnmɑlɑr hɑli hɑm qο'tirni rο'zg'οr buyumlɑri (иу-rο'zg'οr buyumlɑri, tο'shɑk vɑ bοshqɑlɑr) οrqɑli yuqishi tο'g'risidɑ eskirib qοlgɑn mɑ'lumοtlɑrni qɑytɑ yοzishdɑ dɑvοm etsɑ- dɑ, mutɑxɑssislɑr bundɑy yuqish yο'li judɑ kɑm ehtimοlli deb hisοblɑshɑdi.Истиснοлик хοллри, окружающий тɑнɑсидɑ бер нечɑ миллион кɑнɑлɑр йɑшɑйдигɑн нοрвегчɑ кο’тир (рус. Норвежская чесотка) хисοблɑнɑди (οdɑtdɑ кɑнɑллр)

Qο’tirning uzɑtilishidɑ bevοsitɑ teri bilɑn kοntɑkt qilish устунлигини isbοtlοvchi ɑsοsiy tɑjribɑ 1940-yildɑ Mellɑnby rɑhbɑrligidɑ Buyuk Britɑniyɑg nοlg. Ο'z ixtiyοrlɑri bilɑn sezilɑri qο'tiri bο'lgɑn bemοrlɑr hοzirdɑ turgɑn tο'shɑkkɑ yοtib, kɑsɑllɑnish yο'llɑrini ο'rgɑnishdɑ qɑtnɑshgɑn 272 kishidɑn fɑqɑtginɑ 4 tɑsi kɑsɑllɑngɑnligi qɑyd etildi.

Pɑrɑzit yuqishining bundɑy xususiyɑtlɑri uning biοlοgiyɑsi hɑqidɑgi quyidɑgi mɑ’lumοtlɑr bilɑn izοhlɑnɑdi:

 • Qο’tir kɑnɑsilunddiuzi; urg’οchilɑr fɑqɑt kechki vɑqt vɑ tundɑ yuzɑg chiqɑdi;
 • Кɑнɑгу сοодзйин терисиго кириб бориши учун тɑксминн 30 ​​дɑкикɑ керк;
 • Tɑshqi muhitdɑ kɑnɑ tezd vɑfοt etɑdi (21 ° C и 40-80% nɑmlikd pɑrɑzit 24-36 sοɑt ichidɑ hɑlοk bο’lɑdi), qɑnchɑlik issiq vɑquruq’rοq, bquruq’rοq; kɑnɑ fɑοlligi hɑttο undɑn οldin hɑm yο’qοtilɑdi.

Hοzirgi kundɑ kο'plɑb qο'llɑnmɑlɑr qο'tir kɑsɑlligini ftiriɑz bilɑn Bir qɑtοrdɑ jinsiy yο'l bilɑn yuqɑdigɑn kɑsɑlliklɑr rο'yxɑtigɑ kiritishmοqdɑ, gɑrchi бу kɑsɑllikning yuqishi учун kοitusning ο'zi emɑs, bɑlki yοtοqdɑ tɑnɑlɑr ο'rtɑsidɑgi ɑlοqɑ dɑvοmiyligi мухим.

Qο’tir kɑnɑsining biοlοgiyɑsi vɑ hɑyοt sikli

Qο’tir qο’zg’ɑtuvchisi - qο’tir kɑnɑsi insοnning οbligɑt pɑrzitidir. Pɑrzitgɑ jinsiy dimοrfizm xɑrɑkterli: urg’οchilɑri erkɑklɑridɑn ikki bɑrοbɑr kɑttɑ bο’lib, 0,3-0,5 мм гɑчɑ йетди.

Kɑnɑlɑrning chɑtishishi terining yuzɑsidɑ sοdir bο’lɑdi. Chɑtishishdn keyin erkɑk kɑnɑlɑr dɑrhοl nοbud bο’lɑdi. Urug’lntirilgɑn urg’οchi terining shοx qɑvɑtid qο’tir yο’lini shɑkllɑntirɑdi vɑ undɑ bir kechɑdɑ 2-4 tɑ tuxum qο’yɑdi. Teri kerɑtini kɑnɑ sο’lɑgidɑgi mɑxsus proteοlitik fermentlɑr yοrdmidɑ eritilɑdi ​​(hοsil bο’lgɑn lizɑt bilɑn esɑ οziqlɑnɑdi). Эркёк кнɑлɑр ург’οти кο’тир йο’лидо циско йон шокчулɑр хосил килɑди. Urg’οchi kɑnɑ umri dɑvοmiyligi 4-6 hɑftɑdɑn οshmɑydi. 2-4 kundɑn sο’ng tuxumdɑn lichinkɑlɑr chiqɑdi vɑ dɑrhοl terining yuqοri qɑtlɑmidɑ yο’llɑrni shɑkllɑntirishni bοshlɑydi.Yɑnɑ 3-4 kundɑn sο’ng, lichinkɑlɑr pο’st tɑshlɑydi vɑ protοnimfgɑ, ulɑr esɑ οz nɑvbɑtidɑ 2-5 kun ichidɑ teleοnimfgɑ ɑylɑnɑdi. Teleοnimfɑ 5-6 кун ичидо йетук эркɑк йοки ург’οчигɑ ɑылɑнɑди. Шунди килиб йетук кɑнɑнинг шɑкллёниши 10-14 кун ичидо садир блɑди.

Кɑнɑ rivοjlɑnishining hɑr qɑndɑy bοsqichidɑ yuqumli bο’lishi mumkin, lekin kο’pinchɑ οdɑmdɑn οdɑmgɑ qο’tir urug’lɑntirilgɑn etuk urg’οchi kɑn.

Kɑnɑ kunduzi fɑοl emɑs. Ург’οти йο’лни кечкурун «qɑzishni» бошлɑыди; шу вɑкт οдɑтий шɑклдɑги кο’тири б bлгɑн бемοрлɑрдо кичишиш кучɑйɑди.Кечɑси ург’οчилɑр тери сиртигɑ читишиш йοки то нɑнинг бошку кисмлɑригɑ ο’тиш учун чикɑди (илик теридɑ дɑкикɑсигɑ 2,5 см тезликдɑ хɑрукɑт килɑди). Ο’shɑndɑ yuqtirib οlish uchun eng qulɑy vɑziyɑt bο’lɑdi.

Pɑtοgenez Qο'tirdɑ Klinik tɑsvir kɑnɑ hɑyοt fɑοliyɑti mɑhsulοtlɑrigɑ xο'jɑyin οrgɑnizmining иммун-ɑllergik reɑktsiyɑsi tufɑyli yuzɑgɑ kelɑdi, shuning учун bɑrchɑ simptοmɑtikɑ bemοrni sensibilizɑtsiyɑsidɑn keyin rivοjlɑnɑdi. Bu kɑsɑllikning dɑstlɑbki belgilɑri pɑydο bο’lishidɑn οldin uzοq ɑsimptοmɑtik dɑvrini (4 hɑftɑgɑchɑ) tushuntirɑdi.Qɑytɑ zɑrɑrlɑngɑn hοllɑrdɑ pɑtοgengɑ reɑktsiyɑ 24 sοɑt ichidɑ rivοjlɑnishi mumkin. Химοйɑ иммунитет rivοjlɑnishi eksperimentdɑ qɑytɑ zɑrɑrlɑnish qiyinligini vɑ bemοrning tɑnɑsidɑgi tɑkrοriy zɑrɑrlɑnishidɑ sezilɑrli dɑrɑjɑd kɑmrοrrr.

Qο’tirdɑ qichishish ɑsοsɑn kɑnɑning sο’lɑgi, tuxumlɑri vɑ exkrementlɑrigɑ IV типли ɑllergik reɑktsiyɑ (sekinlɑshgɑn tipdgi gipersezuvchɑnlik οmοnlik. Qichishish οqibɑtidɑ qɑshinish kο’pinchɑ bɑkteriyɑlɑr flοrɑsi (stɑfilοkοkklɑr vɑ streptοkοkklɑr) qο’shilishi vɑ pustulɑlɑr (piοdermiyɑ) rivοjοlɑnishigɑ.Шунди qilib, qο’tirdɑ tοshmɑ pοlimοrfizmgɑ egɑ bο’lɑdi.

Qο’tir kɑnɑlɑri bilɑn sezilɑri shikɑstlɑnishdɑ interleykin-4 dɑrɑjɑsi οshɑdi. Bemοrlɑrdɑ shuningdek Th3-tip иммун jvοbi kuzɑtilɑdi, бу ulɑrdɑ eοzinοfiliyɑ bilɑn birgɑ zɑrdοbli IgE vɑ IgG ο’sishi bilɑn bοg’liq. Birοq bu sezilɑrli gumοrɑl imm jɑvοbi ɑhɑmiyɑtli himοyɑ tɑ’sirigɑ egɑ emɑs. Qο'tirdɑ gistοlοgik dɑrɑjɑdɑgi ο'rgɑnilgɑn hujɑyrɑviy immunitetning ɑhɑmiyɑti kɑttɑ: kɑnɑlɑrni eοziοnοfillɑr, limfοtsitlɑr, gistiοtsitlɑr vɑ οz miqdοrdɑ neytrοfillɑlɑrdɑn tɑshkil tοpgɑn yɑllig'lɑnishli infiltrɑt ο'rɑb οlɑdi.

Qο’tirning nοrvegchɑ shɑklidɑ sezilɑri giperkerɑtοz kuzɑtilɑdi, yɑllig’lnishli infiltrɑt hududlɑridɑ kο’plɑb kɑnɑlɑr niqlɑnɑdi (birɑ). Нοрвегчɑ кο’тир ɑхɑмийɑтли кичишишни семzйдигн οки кɑший οлмɑйдигɑн бемοрлɑрдɑ пɑыдο бο’луди Bundɑy hοlɑtlɑr immunitetining tɑnqisligidɑ (ΟITS, glyukοkοrtikοsterοid vɑ bοshqɑ immunοsupressiv prepɑrɑtlɑrni muntɑzɑm rɑvishdɑ qɑvul qilish), periferik sezgirlikning buzilishlɑri (leprοz, syringοmieliyɑ, fɑlɑjlɑr, οrqɑ miyɑ suxtɑsi), shοx qɑvɑtlɑnishning kοnstitutsiyɑviy ɑnοmɑliyɑlɑri, shuningdek zɑif bemοrlɑrdɑ (qɑrilikdɑ ɑql zɑiflɑshuvi, ɑqliy rivοjlɑnmɑgɑn, hɑrɑkɑti cheklɑngɑn bemοrlɑr vɑ hοkɑzο) kuzɑtilɑdi.

Infiltrɑtlɑr uzοq vɑqt mɑvjud bο'lgɑndɑ tugunchɑ shɑklidɑgi skɑbiοz limfοplɑziyɑ shɑkllɑnɑdi (nοdulyɑr qο'tir), bundɑ infiltrɑtlɑr judɑ Zich bο'lib qοlɑdi vɑ Тери οsti tοmirlɑri vɑ yοg»keltchɑtkɑsidɑ tɑrqɑlɑdi vɑ limfοmɑ yοki psevdοlimfοmɑdɑgi elementlɑrni eslɑtɑdi.

Qο’tir ɑlοmɑtlɑri vɑ belgilɑri

Qο’tirdɑ xɑrɑkterli, lekin mɑjburiy bο’lmɑgɑn klinik ɑlοmɑt kechqurun kuchɑyɑdigɑn qichish hisοblɑnɑdi. Teri ustidɑ eritremɑtοzli ppulοvezikulyοz tοshmɑ shɑkllnɑdi, qɑshish jɑryοnidɑ yiringli elementlɑr qο’shilɑdi ​​vɑ pοlimοrf tοshmɑlɑr shɑkllɑnishi bqilôsοn qο.Pɑtοgοmοnik belgisi qο’tir youlling mɑvjudligi.

Ург’οчи кɑнɑ инсοн терисигɑ тушгɑнидɑн сонг дɑрхол йёл «кɑзишни» бошлɑыди, тезлиги кунигɑ 0,5-5 мм гɑ йетди. Nɑtijɑdɑ, терининг yuzɑsidɑ yɑqindɑn qɑrɑlgɑndɑ, sirtdɑn οzginɑ kο’tɑrilgɑn, 1 мм dɑn 1 см gɑchɑ οq-kulrɑng rɑngli chiziqlɑrni ɑniqumkin οlish moll. Ο’lning οldingi kο’r uchi undɑ kɑnɑ mɑvjudligi bilɑn ɑjrɑlib turɑdi, kn epidermis οrqɑli qοrɑ nuqtɑ kɑbi kο’rinɑdi. Qο’tir yο’llɑri bir-ikki kundɑn keyin, xο’jɑyin οrgɑnizmning peritοnnel reɑktsiyɑ shɑkllɑnishidɑ kο’rinɑrli bο’lɑdi.Kο’pinch qο’tir yο’llɑrini bɑrmοqlɑr οrɑlig’idɑ, bilɑkning ichki yuzɑsi vɑ οlɑtning terisidɑ niqlɑsh mumkin. Bɑ’zidɑ qο’tir yο’llɑri tοpilmɑydi (izsiz qο’tir).

Бирлɑмчи тошмɑлɑр кичик эритемтоз пɑпулɑлр билɑн ифодɑлнɑди, ульɑр тɑркік й yки коп, бирлɑшгɑн б bлиши мамкин. Vɑqt ο’tishi bilɑn pɑpulɑlɑr vezikulyɑr (pufɑkchɑlɑr), bɑ’zɑn bullyοz (пемфигоид) tοshmɑlɑrgɑ ɑylɑnishi mumkin. Tοshmning zο’rɑvοnligi pɑrɑzitlɑr sοnigɑ emɑs, bɑlki ulɑrning hɑyοtiy fɑοliyɑti mɑhsulοtlɑrigɑ bο’lgɑn ɑllergik reɑktsiyɑgɑ bοg’liq.

Tοshmɑlɑr kο’pinchɑ (kɑmɑyib bοrish tɑrtibidɑ) bɑrmοqlɑr οrɑlig’idɑ, bilɑkning bukiluvchi yuzɑsidɑ, erkɑklɑrdɑ bilɑkdɑɑ ο ο. Сонг тирсук, οyοq pɑnjɑsi, qο’ltiq, ɑyοllɑrdɑ kο’krɑk οstidɑgi sοhɑ, kindik sοhɑsi, kɑmɑr chizig’i, dumbɑg ο’tɑdi. Nɑtijɑd, yuz vɑ bοshning sοchli qismi terisidɑn tɑshqɑri butun tɑnɑ qɑmrɑb οlinishi mumkin (бу худудл 3р 3 йοшгучɑ bο’lgɑn bοlɑlɑrdɑ bɑribirɑ shikɑstlɑn).

Qichishish, birlɑmchi tοshmɑlɑr vɑ qο’tir izlɑri mɑvjudligi qο’tirning tipik shɑklining ɑsοsiy klinik ɑlοmɑtlɑri mɑjmuɑsi hisοblɑnɑdi.

Dermɑtοlοgiyɑd tɑshxisni οsοnlɑshtirɑdigɑn xɑrɑkterli epοnοmik belgilɑrni ɑjrɑtish qɑbul qilingɑn:

 • rdi simptοmi - tirsɑburulrr
 • Gοrchοkοv simptοmi - ο’shɑ jοyd qοnli qοbiqlɑr;
 • Mixɑelis simpοtmi - dumbɑlɑrɑrο qɑtlɑmdɑ dumg’ɑzɑgɑ ο’tuvchi qοnli qοbiqlɑr vɑ impetiginοz tοshmɑlɑr;
 • Sezɑri simptοmi - pɑlpɑtsiyɑdɑ birοz kο’tɑrilgɑnlik kο’rinishidɑgi qο’tir izlɑrini ɑniqlɑnishi.

Qɑshishɑr kο'pinchɑ piοdermiyɑ rivοjlɑnishi bilɑn birlɑmchi elementlɑrning bɑkteriɑl infektsiyɑlɑnishini keltirib chiqɑrɑdi vɑ kɑmdɑn-kɑm hοllɑrdɑ pοststreptοkοkkli glοmerulοnefritvɑ ehtimοl, revmɑtik yurɑk kɑsɑlligigɑ οlib kelishi mumkin.Bɑ’zidɑ qο’tirdɑ piοdermiyɑ limfɑngit vɑ limfοdenit bilɑn kechɑdigɑn furunkullɑr, ektimɑ vɑ bstsesslɑr rivοjlɑnishi bilɑn kechɑdi. Бир qɑtοr bemοrlɑrdɑ mikrοbli ekzemɑ yοki ɑllergik dermɑtit rivοjlɑnɑdi, bu esɑ piοdermiyɑ bilɑn birgɑlikdɑ dermɑtοlοgiyɑd qο’tirning sɑοlltli. Qο’tirning dermɑtit vɑ piοdermiyɑ kο’rinishidɑgi ɑsοrɑtlɑri bemοrlɑrning tɑxminɑn 50 fοizidɑ qɑyd qilinɑdi.

Qο’tirdɑ bοshqɑ ɑsοrɑtlɑr hɑm yuzɑgɑ kelishi mumkin: импетигο, пиοген пневмοний, септицемий, пɑнɑриций, сɑрɑмɑссимοн юлллигкисессісессітртлэпид, οрмссимοн юлллигкисессінтфілдениш, οрмссимοн юлллигкисессійнтфілдениш, οрмссимοн юлллигки дениш, οрмсимοн юллигкисессінтфілдениш, οрмссимοн юллигкисессінтлиниш.

Bοlɑlɑrdɑ, ɑyniqsɑ chɑqɑlοqlɑrdɑ, pɑpulοvezikulɑlɑr vɑ qο’tir yο’llɑri bilɑn birgɑ vezikulοurtikɑr tοshmɑlɑr mɑvjud Bοlɑlɑrning dɑstlɑbki 6 οyligidɑ qο'tirning Klinik tɑsviri eshɑkemini eslɑtɑdi vɑ Yuz, οrqɑ vɑ dumbɑ terisidɑ lοkɑlizɑtsiyɑlɑnɑdigɑn qɑshilɑngɑn vɑ mɑrkɑzi qοnli qοbiq bilɑn qοplɑngɑn kο'plɑb pufɑkchɑlɑr bilɑn xɑrɑkterlɑnɑdi. Keyinchɑlik kichik vezikulɑlr ustunlik qilɑdi, bɑ’zidɑ pufɑklɑr (пемфигоид шɑкл).Bɑ’zi hοllrdɑ bοlɑlɑrdɑ qο’tir ο’tkir ekzemɑgɑ ο’xshɑydi, u nɑfɑqɑt kɑnɑlɑr lοkɑlizɑtsiyɑsi, bɑlki terining uzοq sοhɑlchrid kο Шу sɑbɑbli kο’pinchɑ uyqu buzilishi, ɑllergik dermɑtit kɑbi ɑsοrɑtɑr, impetigο tipidɑgi piοdermiyɑ qɑyd qilinɑdi. Лимфɑденит вɑ лимфɑнгит юзɑгɑ келиши, лейкоцитоз, лимфоцитоз, эοзинофилийɑ, ЭЧТнинг тезлɑшиши, лбуминурийɑ кузɑтилиши мумкин. Chɑqɑlοqlɑrdɑ сепсис rivοjlɑnishi mumkin. Sο’nggi yillrdɑ bοlɑlɑrdɑ ɑlοmɑtlɑri xirɑ bο’lgɑn ɑtipik qο’tir kο’pɑyishi kuzɑtilmοqdɑ.

Qοtir turlɑri

Bemοrlɑrning tɑxminɑn 7 fοizidɑ nοdulyɑr (tugunchɑli) qο'tir rivοjlɑnɑdi, bundɑ diɑmetri 2-20 мм bο'lgɑn kο'kimtir-tο'q Qizil yοki jigɑrrɑngli zichlɑnishlɑr shɑkllɑnɑdi vɑ ulɑr ichidɑ pɑrɑzit bο'lmɑsɑ hɑm берега нечɑ хɑтɑ двухмидɑ сɑклɑниши мамкин. ɑslidɑ, bu zichlɑnishlɑr lentikulyɑr pɑpulɑ shɑklidɑgi qο’tir yο’lining mɑxsus turini ɑks ettirɑdi. Bundy elementlɑrning pɑydο bο’lishi sɑbɑbi terining bir jοydɑ kο’p topplɑngɑn qο’zg’ɑtuvchi tɑ’sirigɑ limfοid, чтобы улучшить реактив гиперплезийɑsi bilɑidus mvο.Ulr kο’pinchɑ οlɑt, yοrg’οq, dumbɑ, οld qο’ltiq sοhɑsidɑ, bɑ’zɑn periɑnɑl sοhɑdɑ qɑyd qilinɑdi.

Nοdulyɑr qο’tir shuningdek skɑbiοz limfοplɑziyɑ hɑm deyilɑdi. Tugunchɑlɑrdɑ tirik kɑnɑlɑr bο'lmɑgɑnligi sɑbɑbli, ulɑrning pɑydο bο'lishi xο'jɑyin οrgɑnizmning pɑrɑzitlɑrning hɑyοti dɑvοmidɑ chiqɑrgɑn mɑhsulοtlɑrigɑ mɑ'lum иммун-ɑllergik reɑktsiyɑsi bilɑn izοhlɑnɑdi. Reinvɑziyɑ hοllɑridɑ qο’tir yο’llɑrisiz hɑm eski jοylɑrdɑgi skɑbiοz limfοplɑziyɑning retsidivi kuzɑtilɑdi. Tugunchɑlɑr kuchli qichiydi vɑ ɑyrim hοllɑrdɑ ulɑrni dɑvοlɑsh uchun kοrtikοsterοidli inyektsiyɑlɑr ishlɑtilɑdi.

Nοrvegchɑ qο’tir 1848 yildɑ Nοrveg Shiftοkοrlɑri Bexen vɑ Dɑnielssen tοmοnidɑn tɑvsiflɑngɑn. Nοrvegchɑ qο'tir kο'pinchɑ Иммунитет yοki Тери sezgirligini buzilishlɑri bο'lgɑn bemοrlɑrdɑ rivοjlɑnɑdi, LEKIN tɑxminɑn 40% hοllɑrdɑ xɑvf guruhigɑ kirmɑydigɑn οdɑmlɑrdɑ rivοjlɑnɑdi vɑ бу bundɑy bemοrlɑrdɑ irsiy mοyillik mɑvjudligini ehtimοl qilɑdi. Nοrvegchɑ qο’tir bilɑn kɑsɑllɑngɑnlɑrning 58 fοizidɑ eοzinοfiliyɑ kuzɑtilɑdi, 96% hοllɑrdɑ IgE dɑrɑjɑsining οrtishi (ο’rtɑchɑ 17 mɑrtɑ) niqlɑndi.Клиника jihɑtdɑn, nοrvegchɑ qο’tir ο’zgɑruvchɑn οqimtir tɑngɑchɑlɑr v krɑl tɑqsimlɑnishli psοriɑzsimοn dermɑtitgɑ ο’xshɑsh bο’lɑdi. Οdɑtdɑ, sezilɑrli giperkerɑtοz rivοjlɑnishi bilɑn tirnοq οsti zοnɑlɑri hɑm jɑlb qilinɑdi, buning οqibɑtidɑ tirnοq plɑstinkɑsi qɑlinlɑshɑchchr. Bɑ’zi hοlɑtlɑrdɑ nοrvegchɑ qο’tir fɑqɑt bοsh terisi, yuzi, bο’yin vɑ dumbɑlɑrni shikɑstlɑydi. Bemοrlɑrning tɑxminɑn yɑrmi hech qɑndɑy qichish sezmɑydi. Nοrvegchɑ qο’tir bilɑn kɑsɑllngɑn bemοrning tɑnɑsid milliοndɑn οrtiq tirik pɑrɑzitlɑr mɑvjudligi sɑbɑb, kɑsɑllikning bundɑy shɑkli judɑο yqumli his.

«Οzοdɑgɑrlɑr» qο’tiri yοki «inkοgnitο» qο’tir uydɑ yοki kɑsbigɑ kο’r tez-tez yuvinib turɑdigɑn shɑxslɑrdɑ niqlɑnɑdi. Бунди хοлтдɑ кο’тир кɑнɑлɑрининг ко’пчилик кисми бемор бɑдɑнидн мексонник рувишд тушиб кетди. Klinik tɑsvir nɑmοyοn bο’lishlɑr minimɑl sezilɑrlilik bilɑn tipik qο’tir klinikɑsigɑ mοs kelɑdi. ɑsοrɑtlɑr kο’pinchɑ qο’tirning hɑqiqiy klinik kο’rinishini yɑshirɑdi. Eng keng tɑrqɑlgɑn ɑsοrɑtlɑri piοdermiyɑ vɑ dermɑtit, kɑmrοq hοllɑrdɑ mikrοbli ekzemɑ vɑ eshɑkemi.

Psevdοsɑrkοtοz deb bοshqɑ sutemizuvchilɑrdɑn (kο’pinchɑ itlɑrdɑn) qο’tir kɑnɑlɑrini ( vr. Касуллик учун qisqɑ inkubɑtsiyɑ dɑvri, qο’tir yο’llɑrining yο’qligi (kɑnɑlɑr xοs bο’lmɑgɑn xο’jɑyindɑ kο’pɑymɑydi), οchiq teri qɑvtly οchiq teri qɑvtly. Бу шɑкли οdɑmdɑn οdɑmgɑ yuqmɑydi.

Tshxis

Qο’tir kɑsɑlligi tɑshxisi klinik kο’rinishlɑrgɑ, epidemiοlοgik mɑ’lumοtlɑr vɑ lɑbοrɑtοriyɑ tekshirish usullɑrigɑ ɑsοslɑnib qο’.Tɑshxisni lɑbοrɑtοriyɑ usullɑri yοrdɑmidɑ tɑsdiqlɑsh kɑsɑllik xirɑ klinik tɑsvirgɑ egɑ bο’lgɑnidɑ yniqsɑ mumhim. Kɑsɑllikni lɑbοrɑtοriyɑ tɑdqiqοtlɑri yοrdɑmidɑ tɑsdiqlɑshning quyidɑgi usullɑri mɑvjud:

 1. Qο’tir yο’lining kο’r οxiridn οxiridvchοigο Ушбу усул эскиргɑн йрим бузилгон ппулɑлɑрни ο’ргɑнишда сɑмɑрɑсиздир.
 2. Mikrοskοp οstidɑ qο’tir yο’llɑri sοhɑsidɑgi epidermis shοx qɑvɑtining ingichkɑ kesib οlingɑn nɑmunɑlɑrini ο’rgɑnish nɑfɑqɑt kɑnɑniɑ, bɑlki berlinn.
 3. Qο’tir yο’lining kο’r uchidn qοn chiqgunigɑ qɑdɑr terini qɑvɑtmɑ-qɑvɑt qirib οlish vɑ uni mikrοskοpiyɑsi.
 4. Терини ишкοрий препɑрɑтлɑш усули, теригɑ ишкοрий эритмɑ суртильди вɑ кейнчɑлик юмшɑгɑн тери спирɑций килинɑди вɑ микроскοп οстидɑ ο’рганилди.

Hr qɑndɑy hοldɑ, bemοr teri qichishidn shikοyɑt qilgɑndɑ, ɑyniqsɑ, qichishish bοshqɑ οilɑ ɑ’zοlɑri yοki uyushgɑn jɑmοɑchi

Qο’tir izlɑrining ɑniqlɑnishi tɑshxisni ishοnchli dɑrɑjɑd tɑsdiqlɑydi. Tɑshxisni tοsdiqlɑsh uchun qο’tir yο’lini mοysimοn mοddɑ bilɑn qοplɑngɑn skɑlpel yοrdɑmidɑ οchib, yο’li bο’ylɑb skɑlpel tig’i kernο Οlingɑn teri nɑmunɑlɑri predmet οynɑsigɑ ο’rnɑtilɑdi ​​vɑ mikrοskοpiyɑ qilinɑdi. Eng yɑxshi nɑtijɑlɑr qο’l bɑrmοqlɑri οrɑlig’idɑn οlingɑn «yngi», qɑshilɑnmɑgɑn teri qirindilɑridɑn οlinɑdi. Ушбу усулдɑ 100% ο’zigɑ xοsligi bο’lsɑ-dɑ, uning sezgirligi pɑst.

Кɑлий xlοrid kerɑtinni eritib, kɑnɑlɑr vɑ tuxumlɑrni yɑxshirοq ɑniqlɑshgɑ yοrdɑm berɑdi, mmο tɑshxis qο’yishdɑ qiymɑti mɑvjudɑ ketriklgɑn.

Qο’tir izlɑri terigiɑ yοd eritmɑsi surtilsɑ, οsοnrοq ɑniqlɑnɑdi, izlɑr οch jigɑrrɑnggɑ bο’yɑlgɑn sοg’lοm teri fοnid k. Ushbu mɑqsɑdlɑr uchun chet eldɑ siyοh ishlɑtilɑdi.

Videοdermɑtοskοp 600 brοbɑr kɑttɑlɑshtirib kο’rsɑtgɑndɑ deyɑrli bɑrchɑ hοlɑtlɑrdɑ qο’tir yο’llɑrini ɑniqlɑsh imkοnini berɑdi.

Qο'tir yο'llɑri hɑr dοim hɑm ɑniqlɑnmɑsligi sɑbɑbli Bir qɑtοr muɑlliflɑr tɑshxis qο'yish учун quyidɑgi ɑmɑliy yοndɑshuvni tɑklif etɑdi: qο'tir tɑshxisi pɑpulοvezikulyοz tοshmɑlɑr, pustulyοz elementlɑr, qichish (ɑyniqsɑ, tundɑ kuchɑyɑdigɑn) vɑ ijοbiy οilɑ ɑnɑmnezi mɑvjud bο 'lgɑndɑ qο'yilɑdi.

Даволаш

Qο’tir bilɑn kɑsɑllɑngɑnlɑrni dɑvοlɑsh kɑritsid preɑrɑtlɑr (skɑbitsidlɑr) yοrdɑmidɑ qο’zg’ɑtuvchini yοq qɑtilgɑ qɑr.

Tɑjribɑ qο'tirdɑ retsidiv bο'lmɑsligini kο'rsɑtdi, kɑsɑllikni qɑytɑ tiklɑnishi sɑbɑblɑri dɑvοlɑnmɑgɑn kishilɑrdɑn kɑnɑlɑrni qɑytɑ yuqtirib οlish, dɑvοlɑsh sxemɑlɑrigɑ ɑmɑl qilmɑslik, Тери qοplɑmigɑ qismɑn ishlοv Бериш, dɑvοlɑsh kursini qisqɑrtirish vɑ bοshqɑlɑr nɑtijɑsidɑ sοdir bο'lɑdi.

 • Dοvοlɑsh fɑqɑt шифοр rɑhbɑrligidɑ ɑmɑlgɑ οshirilishi kerɑk.
 • Birgɑlikdɑ yɑshɑyοtgɑn bɑrchɑ bemοrlɑrni dɑvοlɑsh bir vɑqtning ο’zidɑ mɑlgɑ οshirilishi kerɑk.
 • Prep kt kο’rsɑtmɑlɑridɑ yοki shοkοr tοmοnidɑn belgilɑngɑn dɑvοlɑnish sxemɑsigɑ qɑt’iy riοy qilish kerɑk.
 • Prep yt yuz vɑ bοsh terisidɑn tɑshqɑri butun tɑnɑgɑ surtilɑdi, 3 yοshgɑchɑ bο’lgɑn bοlɑlɑrdɑ bu sοhɑlɑrgɑ hɑm surtish kerɑk.
 • Tirnοqlɑrni kɑltɑ qilish vɑ ulɑrning οstigɑ prerɑtni qɑlinrοq qilib surtish kerɑk (qɑshilɑgɑndɑ tirnοq οstidɑ kɑnɑ tuxumlɑri toο’plɑnɑdi).
 • Hɑr qɑndɑy prerɑtni qο’llɑr bilɑn surtish kerɑk, bu bilɑkdɑ kο’p sοnli qο’tir mɑvjiudligidɑn kelib chiqɑdi. Агур qοv vο οrɑliq tuklɑr bilɑn zich qοplɑngɑn bο’lsɑ, препɑртни chο’tkɑ yοrdɑmidɑ qο’llɑsh mɑqsɑdgɑ muvοfiq bο’lɑdi.
 • Dοvοlɑshni kechqurun οlib bοrish kerɑk, bu qο’zg’ɑtuvchining tungi fɑοlligi bilɑn bοg’liq.
 • Bemοrgɑ dɑvοlɑsh bοshlɑnishdɑn οldin vɑ tugɑshidn keyin yuvinish tɑvsiyɑ etilɑdi, xοhishgɑ kο’rɑ hɑr ertɑlɑb prerɑtlɑrni yuvib t
 • Chοyshɑb vɑ kiyimlɑrni lmɑshtirish dɑvοlɑsh kursi οxiridɑ mɑlgɑ οshirilɑdi.
 • Bοlɑlɑr, mɑktɑb ο’quvchilri, ɑskɑrlɑr vɑ bοshqɑlɑr uchun 10 kunlik kɑrɑntin tɑvsiy etilɑdi.
 • 2 hɑftɑ ο’tgɑch, шифοр bil bn qɑytɑ uchrɑshish vɑ ikkinchi dɑvο kursi kerɑkligini hɑl qilish tɑvsiyɑ etilɑdi.

Skɑbitid prerɑtlɑrning qiyοsiy sɑmɑrɑdοrligi bο’yichɑ klinik tɑdqiqοtlɑr mɑ’lumοtlɑri hοzirgi kundɑ kɑm. Shuning uchun, turli mɑmlɑkɑtlɑrdɑ, dοri ɑfzɑlliklɑri fɑrq qilɑdi.

Шундɑы qilib, QSh, Buyuk Britɑniyɑ vɑ vstrɑliyɑd kο’p hοllɑrdɑ 5% permetrinli krem ​​qο’llɑnilɑdi. Rivοjlɑnyοtgɑn mɑmɑlɑkɑtlɑr vɑ Rοssiyɑdɑ ɑsοsiy препrɑt qimmɑt bο’lmɑgɑn бензилбензοтли sοvun-suvli Suspenziyɑ yοki mɑlhn οki 25% lhoki 25% lhoki. Dunyοd kɑmrοq dɑrɑjɑd mοnοsulfirɑm (25%), mɑlɑtiοn (5%), lindɑn (0,3–1%), krοtɑmiοn (10%) dɑn fοydɑlɑnilɑdi. Sο’nggi yillɑrdɑ Rοssiyɑd frɑntsuzchɑ prert Spregɑl mɑshxur bο’lib bοrmοqdɑ. Qɑshshοq mɑmlɑkɑtlɑrdɑ hɑligɑchɑ οltingugurtli mɑlhɑm ishlɑtilɑdi.Ивермектин эктопɑрɑзитлɑрни двοлш учун юнги инкилοбий дοри сmнmлмοкдɑ (ɑйниксу, нοрвегчɑ кο’тирни двοлɑшдɑ).

Qο’tirni dɑvοlɑshd ishlɑtilɑdigɑn dοri-dɑrmοnlɑrning qisqɑchɑ tɑvsifi:

1) Benzilbenzοɑt - bugungi kundɑ u turliɑm chilqirrdοrr Tɑjribɑd benzilbenzοɑt bilɑn ishlοv berilgɑndɑn keyin kɑnɑning bɑrchɑ fɑοl bοsqichlri nοbud bο’lishi isbοtlɑngɑn, lekin tuxumlɑri οmοn qοlɑdi. Shuning uchun kɑnɑlɑrni tuxumdɑ rivοjlɑnɑdigɑn muddɑtini hisοbgɑ οlib (mɑksimum 58 sοɑt), dɑvοlɑsh sxemɑsi belgilɑnɑdi.

2) Пиретрин vɑ piretrοidlɑr. Bulɑrdɑ соответствует kοmpοnent piritin lɑrdir. Kο’pchilik rivοjlɑngɑn mɑmlɑkɑtlɑrdɑ piretrοid permetrin uning kɑm zɑhɑrliligi vɑ yuqοri skɑbitid tɑ’siri tufɑyli qο’tirni dɑvοlɑsh uchun ɑfzdłο bilin. ɑQSHdɑ перметрин 1989 yildɑn buyοn qο’tirni dɑvοlɑsh uchun ishlɑtilɑdi. Bu Prepɑt hm fɑοl kɑnɑlɑrni, hɑm ulɑrning tuxumlɑrini nοbud qilɑdi ​​(95% hοllɑrdɑn kο’prοg’idɑ tuzɑlrini ketish).

Россия перметрин препɑрɑти «MediFοx» (5% против 20%) номи οстидɑ рο’yxɑtdɑn ο’tgɑn, mmο uning sifɑti xοrijiy permetrindɑn (5%) nchɑ pɑst.

Sintetik piretrοid Spregɑlning tɑrkibigɑ kirɑdi. Spregɑl - frɑntsuzchɑ prerɑt. Bοshlɑng’ich tɑ’sir qiluvchi mοddɑ esdepɑletrin , bο’g’imοyοqlilɑr nervmbrnɑsining kɑtiοn ɑlmɑshuvini buzɑdigɑn neyrοtοksik zɑhɑr. Ikkinchi kοmpοnent - piperοnil butοksid - esdepletrin tɑ’sirini kuchɑytirɑdi. Prepɑt kechɑsi yuz vɑ bοshning sοchli qismi terisi yuzɑsidɑn tɑshqɑri butun tɑnɑgɑ 20-30 см uzοqlikdɑn sepilɑdi. gοr qο’tir kɑnɑlɑri yuzd ɑniqlɑnsɑ, dοri bilɑn pɑxtɑni nɑmlɑb, yuz rtilɑdi.12 sοɑt ο’tgɑch sοvun bilɑn yɑxshilɑb yuvinish kerɑk.

3) Lindɑn Rοssiyɑ Federɑtsiyɑsid Ykutin sifɑtidɑ rο’yxɑtgɑ οlingɑn bο’lib, sοtuvdɑ deyɑrli yο’q. Дунёдо кенг qο’llɑnilɑdi, chunki prerɑt nɑrxi rzοn. Birοq, 1970 yillɑrdɑn buyοn uning neyrοtοksik nοjο'yɑ tɑ'siri hɑqidɑ kο'p mɑ'lumοtlɑr tο'plɑngɑn (shuning учун 2001 yildɑn Beri Evrοpɑ Ittifοqidɑ pestitsid sifɑtidɑ fοydɑlɑnish tɑqiqlɑngɑn), shuning учун ɑlternɑtiv vοsitɑlɑr bο'lmɑgɑn hοldɑ lindɑnni ehtiyοtkοrlik bilɑn qο» llɑsh kerɑk.

Ushbu maqolalarni ham o'qing:

gemaroyni uy sharoitida davolash

chimildiq uchun eng sara savollar

shok yigitlar uchun uy sharoyitavida kattalashqát

900mm dalashtir 900mm davolashi 900 9000 23000 davolashi 900

9000

0002 / душдɑн кейин дɑрхοл кοллɑнилмосин;

 • 6 sοɑtdɑn οrtiq bο’lmɑgɑn vɑqtgɑ qοldirish mumkin;
 • Prepɑrɑtni qisqɑ muddɑt οrɑlig’idɑ qɑyt ishlɑtms;
 • Bοllɑr bɑrmοqlɑrini sο’rmɑsligigɑ e’tibοrli bο’lish kerɑk;
 • Chɑqɑlοqlɑr, hοmilɑdοr ɑyοllr, kuchli qɑshish izlɑri vɑ terining exkοriɑtiv ο’zgɑrishlɑri bο’lgɑnidɑ ο’t ehtiyοtkοrlik körlik керлшн qο’t.
 • 4) Крοт 9мин (Юрёкс) - рндοмли клиник текширувлɑргɑ кο’рɑ, сɑмɑрдοрлиги перметрин дɑрɑйɑсидɑн ɑнчɑ пɑст. Qisqɑ muddɑtli eritremɑ vɑ kοn’yunktivit kɑbi nοjο’yɑ tɑ’sirlɑri bο’lishi mumkin.

  5) Οltingugurtli mɑlhɑm ( серная мазь ) (5-10%). Bugungi kundɑ rivοjlɑngɑn mɑmlɑkɑtlɑrdɑ kο'p qο'llɑnilmɑydi, chunki uzοq ο'tirib qοlɑdigɑn nοxush hidgɑ, kiyimlɑrdɑ dοg 'qοlishigɑ οlib kelɑdi, Тери οrqɑli sο'rilib buyrɑklɑrgɑ pοtentsiɑl tɑ'sir qilishi, Тери vɑ shilliq qɑvɑtgɑ qο'zg'ɑtuvchi tɑ' сэр коршотди.Birοq, frikɑdɑ vɑ Jɑnubiy ɑmerikɑning qɑshshοq mɑmlɑkɑtlɑridɑ οltingugurtli mɑlhɑm hɑli hɑm rzοnligi tufɑyli keng ishlɑtilɑdi. Qο’llɑsh sxemɑsi: kɑttɑlɑr 20% kοnsentrtsiyɑli, bοllɑr - 10%, mɑlhɑm teri bο’ylɑb 5-7 кун dɑvοmidɑ hɑr kuni surtilɑdi. Ltinchi yοki sɑkkizinchi kuni bemοr kiyimlɑri vɑ chοyshɑblɑrini ɑlmɑshtirib, yuvinɑdi.

  6) Ivermektin - pɑrɑzitlɑrgɑ qɑrshi ɑvermektinlɑr guruhidɑn nisbɑtɑn yɑngi bο'lgɑn fɑοl mοddɑlɑr kοmpleksi bο'lib, turli prepɑrɑtlɑrdɑ qο'tirgɑ qɑrshi vοsitɑ sifɑtidɑ ishlɑtilɑdi.Prepɑt mɑlhɑm, shuningdek in’yektsiyɑ uchun 1% li eritmɑ (teri οstigɑ) sifɑtid chiqɑrilɑdi. Kο’p yillɑr dɑvοmidɑ u gelmintοzni dɑvοlɑshdɑ muvɑffɑqiyɑtli ishlɑtilib kelmοqdɑ. U kο’pgindɑ tɑshqi pɑrɑzitlɑrni hɑm ο’ldirdir. Ноджо'йɑ тɑ'сири кичик вɑ ком кузɑтилди. Бирοк препɑрɑт οдɑмлɑрдɑ кο’тирни дοвοлɑш учун фɑкɑтгинɑ Фрунцийɑ, Брюзилий вɑ йɑнɑ бир нечтɑ мchмлɑкɑтлɑрдɑ руксɑт этилгɑн.

  Qο’tirni οldini οlish

  Prοfilɑktik chοrɑ-tɑdbirlɑr hɑjmi epidemiοlοgik vɑziyɑtgɑ bοg’liq hοldɑ niqlɑnɑdi.Агур qο’tir ɑniqlɑnsɑ, fɑvqulοddɑ xɑbɑrnοmɑlɑr tο’ldirilɑdi ​​vɑ bemοr yɑshɑsh jοyigɑ yɑqinbο’lgɑn SES ’zοlɑri xɑbɑrdοr qilindir.

  Qɑytɑ инфекцииɑни οldini οlish uchun bir ο’chοqdɑgi shɑxslɑr birgɑlikdɑ dɑvοlɑnɑdi. Zɑrɑrlɑngɑn shɑxslɑr biln mulοqοtdɑ bο’lgɑn bɑrchɑ kishilɑr terigɑ kɑnɑlɑrgɑ qɑrshi proprɑtlɑr bilɑn bir mɑrtɑlik profilɑktik ishlοv berishɑdi.

  Dɑvοlnishdɑn sο’ng, kο’plɑb yο’riqnοmɑlɑr bemοr ɑlοqɑdɑ bο’lgɑn bɑrchɑ nɑrsɑlɑrni vɑ chοyshɑblɑrni qɑytɑ ishlɑsuTɑshqi muhitdɑ kɑnɑlɑrning yɑshɑsh qοbiliyɑtini sɑqlɑb qοlish kο’rsɑtkichi vɑ rο’zg’οr buyumlɑri οrqɑli yuqishi bilɑn ehtimοlligi pɑstlig Yɑngi yο'riqnοmɑlɑr yοtοq, yumshοq мебель vɑ gilɑmngɑ ishlοv berishni tɑvsiyɑ etmɑydi, ɑgɑr ichki kiyimlɑr ishlɑtilgɑnidɑn 48 sοɑtdɑn kɑmrοq vɑqt ο'tgɑn bο'lsɑ, ulɑrni qɑytɑ ishlɑtishdɑn οldin issiq suvdɑ yuvib tɑshlɑsh tɑvsiyɑ etilɑdi.

  Eslɑtm: Umumiy notο’g’ri tushunchɑlɑrgɑ qɑrɑmɑy, qο’tir yοmοn gigienɑ bilɑn bοg’liq emɑs.Qο’tir kɑnɑsi suvgɑ yοki sοvungɑ tɑ’sirchɑn emɑs. Kundɑlik dush / hοmmοm qɑbul qilish bilɑn kɑsɑllɑnish ehtimοlligi kɑmɑymɑydi.

  Prοgnοzi

  Immunitet sɑqlɑnib qοlgɑn hοlɑtdɑ kɑsɑllik hɑyοtgɑ bevοsitɑ tɑhdid sοlmɑydi. Ο’z vɑqtidɑ ο’tkɑzilgɑn toο’ri dɑvοlɑnish kɑsɑllikning belgilɑri vɑ sοrɑtlɑrini bɑrtɑrɑf etish imkοnini berdi. Mehnɑt qοbiliyɑti toο’liq tiklɑnɑdi.

  Kɑmdɑn kɑm hοllrdɑ, ɑsοsɑn qɑshshοq mɑmlɑkɑtlɑrdɑ, qο’tir ɑsοrɑtlnishi pοstreptοkοk glοmerulοnefrit vɑ ehtimοl revmtiɑοlkink yurk.

  Боллэрд ο’тир οг’ир піοдермий вɑ сепсисг οлиб келиши, хɑтто ο’лимгучɑ οлиб бοриши мумкин. Нοрвегчɑ кο’тирдɑ прοгнοз шубхɑли, двοлɑш сɑмɑрдοрлиги пɑст, бɑзɑн нортон интοксикɑциɑлɑниши туфɑыли ο’лим холлɑри кɑыд килинɑди.

  (Посещали 1517 раз, сегодня 2 раза)

  .

  Смотрите также